...

Hội nghị Xúc tiến đầu tư | Xúc tiến Đầu tư trong bối cảnh Covid-19: Những thay đổi và biện pháp giảm thiểu rủi ro cho Nhà đầu tư nước ngoài

27 Tháng 8, 2021
Thời gian: 10/09/2021
Địa điểm: Trực tuyến
Đăng ký tham dự: Đăng ký theo link đính kèm

Thời gian qua, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, việc phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của TP. Hồ Chí Minh đã và đang gặp không ít khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Không thể phủ nhận, vừa qua, các cơ quan chức năng của thành phố đã có những sáng tạo, đổi mới trong công tác, quản lý điều hành, phấn đấu hoàn thành "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế... Để có được những kết quả khả quan trong công tác thu hút đầu tư, phù hợp với tình hình dịch bệnh, thành phố đã có những thay đổi nhiều trong phương thức xúc tiến đầu tư. Tuy vậy, với diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh cùng các biện pháp ngăn chặn từ chính phủ, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp cũng gặp không đang đối mặt với không ít các thách thức, rủi ro.

In the past time, like many localities over the country, the socio-economic developmenta and investment attraction of Ho Chi Minh City has been facing many difficulties due to the complicated developments of the Covid-19 pandemic. But with the effort to "turn risks into chances", the city's state agencies have made innovations in work, management and administration, striving to fulfill "dual goals" which are pandemic prevention and economic development. In order to get positive results in investment attraction, in line with the pandemic situation, the city has made changes in investment promotion methods. Instead of organizing direct investment promotion as before, it has now been switched to online investment promotion, especially in key markets and projects.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài nói riêng có cơ hội nắm bắt thị trường đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 hiện nay, đồng thời có kế hoạch và biện pháp hạn chế rủi ro khi tiến hành đầu tư vào thị trường Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với chủ đề:

In order to support businesses in general and foreign investors in particular to have the opportunity to capture the market, especially in the current Covid-19 context, and a clear plan and solution when investing in Vietnam market, the Vietnam International Arbitration Center (VIAC) in collaboration with the Investment and Trade Promotion Center of Ho Chi Minh City (ITPC) organize an Investment Promotion Conference with the theme:

 

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRONG BỐI CẢNH COVID-19:

NHỮNG THAY ĐỔI VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO CHO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

INVESTMENT PROMOTION IN THE TIME OF COVID-19:
CHANGES AND MEASURES TO REDUCE RISKS FOR FOREIGN INVESTORS

 

Thông tin cụ thể như sau/ Information as follows:

- Thời gian/ Time: 8:00 – 11:30, ngày 10 tháng 9 năm 2021/September 10,2021

- Nội dung/Agenda: (Chi tiết xem Tại đây/Here)

 1. Tổng quan về hoạt động đầu tư tại Việt Nam – Những yếu tố tác động từ kinh tế thị trường và pháp lý

Overview of investment activities in Vietnam – Market and legal influences

 1. Các yếu tố tác động đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam và biện pháp giảm thiểu rủi ro cho NĐTNN khi tiến hành đầu tư

Factors affecting investment activities in Vietnam and measures to reduce risks for foreign investors in the process of investing

- Đăng ký tham dự Hội nghị/Register for the Forum: Tại đây/Here

 

* Mọi thông tin vui lòng liên hệ/ Please contact with:

Tin liên quan

 • VCCI
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thương
  Trường Đại Học Luật
  Diễn đàn doanh nghiệp