Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử

26 Tháng 12, 2019

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) trân trọng thông báo:

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Kể từ ngày 01/11/2019, VIAC chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hình thức hóa đơn giấy trước đây.

VIAC xin thông báo để Quý khách hàng, đối tác biết, nếu cần hỗ trợ các vấn đề về hóa đơn điện tử, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các cán bộ VIAC có liên quan hoặc thông qua email: info@viac.org.vn, điện thoại: 024 3 574 4001.

Trân trọng.

Kết quả hình ảnh cho pdf icon" Thông báo số 1555/2019/TB-VIAC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của VIAC về Hóa đơn điện tử

Tin liên quan

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp