Giới thiệu

Trải qua trên 25 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại, VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại liên quan đến đa dạng các lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v…  Phán quyết trọng tài của VIAC không chỉ được thi hành thuận lợi tại Việt Nam mà còn được công nhận và thi hành tại 159 quốc gia, vùng lãnh thổ là  thành viên của Công ước New York năm 1958 về Công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài. Với những nỗ lực của mình, VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, trở thành chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

About Us

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp tại VIAC

VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại với các bên tranh chấp đến từ 53 tỉnh thành tại Việt Nam và 63 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hòa giải thương mại tại Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC)

Sự kiện

Bên cạnh hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại, VIAC chú trọng việc chủ động và phối hợp cùng với các cơ quan hữu quan, tổ chức trong nước và quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý hướng tới cộng đồng doanh nghiệp.

Tin tức

Cập nhật các thông tin mới nhất về các hoạt động của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Đánh giá

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp