Tài liệu sự kiện

Hội thảo Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng đối tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng: Thực tiễn Việt Nam, Kinh nghiệm quốc tế và Định hướng chính sách

Hội thảo Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp hợp đồng đối tác công tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng: Thực tiễn Việt Nam, Kinh nghiệm quốc tế và Định hướng chính sách

Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng về phát triển cơ sở hạ tầng, mô hình Đối tác Công – Tư đã được đưa vào áp dụng như là một giải pháp hữu hiệu trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư từ khối tư nhân vào nhiều dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm.

04 Jul 2019
Hà Nôi, Tp. Hồ Chí Minh
Download
Hội thảo Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời hội nhập - Góc nhìn về tiềm năng và các rủi ro pháp lý

Hội thảo Đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời hội nhập - Góc nhìn về tiềm năng và các rủi ro pháp lý

Cùng với quá trình hội nhập, Việt Nam đang trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn nhiều doanh nghiệp nước ngoài; Việt Nam cũng là một trong các mục tiêu hướng đến trong chiến lược mở rộng phát triển của Đài Lan (Trung Quốc) trong những năm gần đây.

18 Oct 2019
Tp. Hồ Chí Minh
Download
 • VCCi
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thường
  Trường Đại Học Luật
  VCCI
  Diễn đàn doanh nghiệp