[Diễn đàn Doanh nghiệp] Công ước Singapore về Hòa giải sẽ tác động thế nào tới Việt Nam?

29 Tháng 10, 2019
Theo luật sư Trần Hữu Huỳnh (Chủ tịch VIAC), Công ước Singapore về Hòa giải sẽ giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam tương thích với các chuẩn mực quốc tế.

Công ước Singapore về Hòa giải vừa được ký kết. Đây được xem là một hành lang pháp lý quan trọng giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng phương thức hòa giải. Theo luật sư Trần Hữu Huỳnh (Chủ tịch VIAC), Công ước Singapore về Hòa giải sẽ giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam tương thích với các chuẩn mực quốc tế.

Related Post

 • VCCi
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thường
  Trường Đại Học Luật
  VCCI
  Diễn đàn doanh nghiệp