[VIAC] Cập nhật sự kiện năm 2018

29 Tháng 10, 2019

THỜI GIAN

SỰ KIỆN

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

THÔNG TIN

______________________________________________________________________________________

21/12/2018

[Hà Nội] Hội thảo Giao dịch M&A: Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa & giải quyết tranh chấp

 • VIAC

 • KCAB

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

20/12/2018

[Tp. HCM] Hội thảo Giao dịch M&A: Nhận diện rủi ro pháp lý, phòng ngừa & giải quyết tranh chấp

 • VIAC

 • KCAB

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

10 - 11/12/2018

[Hà Nội] Khóa đào tạo Hòa giải đầu tư tháng 12/2018

 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

06 - 07/12/2018

[Malaysia] Hội thảo Trọng tài quốc tế 2018

 • CIArb

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

01/12/2018

[Tp. HCM] Chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Luật sư Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tháng 12/2018

 • VIAC
 • Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

28/11/2018

[Tp.HCM] Hội thảo tăng cường liên kết của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu

 • VCCI - Chi nhánh Tp. HCM
 • AmCham
 • JCC
 • VIAC

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

16/11/2018 - 21/11/2018

[Tp.HCM] Khóa đào tạo Hòa giải viên Tháng 11/2018

 • VIAC
 • IFC
 • CEDR

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

15/11/2018

[Bình Dương] Hội thảo Phát triển doanh nghiệp: Giải pháp tiếp cận tài chính, phòng ngừa và giải quyết tranh chấp

 • VCCI - Chi nhánh Tp.HCM
 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

09/11/2018

[Hà Nội, Tp. HCM] Trọng tài và Hòa giải thương mại: Xu hướng và Cơ hội

 • VIAC
 • VBLC
 • Học viện Tư pháp

Xem tại đây

_______________________________________________________________________________________

08/11/2018

[TP. HCM] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài

 • VCCI - Chi nhánh Tp.HCM
 • VIAC

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

06/11/2018

[Đồng Nai] Tọa đàm về Thực tiễn áp dụng Pháp luật Hợp đồng và Giải quyết Tranh chấp bằng phương thức Hòa giải, Trọng tài

 • VIAC

Xem tại đây

______________________________________________________________________________________

26/10/2018

[Vũng Tàu] Hội thảo Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: triển vọng và rủi ro đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

 • VCCI - Chi nhánh Vũng Tàu
 • VIAC

Xem tại đây

 

_______________________________________________________________________________________

26/10/2018 - 31/10/2018

[Hà Nội] Khóa đào tạo Hòa giải viên Tháng 10/2018

 • VIAC
 • IFC
 • CEDR

Xem tại đây

 

______________________________________________________________________________________

24/10/2018

 

[Tp.HCM] Hội thảo Xuất nhập khẩu Việt Nam - Những rủi ro tiềm ẩn và giải pháp cho doanh nghiệp

 • VIAC
 • CIIS

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

12 - 13/10/2018

[Tp. HCM] Khóa học Giới thiệu về Trọng tài Quốc tế

 • VIAC
 • CIArb – Singapore

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/10/2018

[Cần Thơ] Hội thảo - Tọa đàm Trọng tài và Hòa giải Thương mại - Phương án khả thi cho doanh nhân trong giải quyết tranh chấp thời đại 4.0

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN Cần Thơ

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

02/10/2018

[Nghệ An] Hội thảo - Tọa đàm Giải quyết tranh chấp thương mại trong kỷ nguyên 4.0 và Lễ kết nạp Hội viên mới VCCI năm 2018

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN Nghệ An

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/09/2018

[Hà Nội] Tọa đàm VIAC và giảng viên - Đào tạo về giải quyết tranh chấp thương mại

 • VIAC

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

05/09/2018

[Hà Nội] Chương trình tập huấn CISG - Hỗ trợ doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế

 • Bộ Công thương
 • USAID – GIG
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21 – 24/08/2018

[Hàn Quốc] Phiên tòa giả định vòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 6

 • KCAB
 • CILS
 • Khoa Luật, trường ĐH Quốc gia Seoul
 • VIAC – đơn vị hỗ trợ

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/08/2018

Café doanh nhân “Bảo vệ thương hiệu cho Doanh nghiệp bất động sản”

 • Báo Diễn đàn Doanh nghiệp
 • Mạng kết nối Doanh nhân Việt (VINET)
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

28/07 - 05/08/2018

[Australia] Khóa học Trọng tài thương mại Quốc tế năm 2018

 • CIArb
 • VIAC – đơn vị hỗ trợ

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

16/08/2018

[Tp.HCM] Hội thảo Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN tp. HCM 

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

14/08/2018

[Đà Nẵng] Hội thảo Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp

 • VIAC
 • IFC
 • VCCI – CN Đà Nẵng

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/08/2018

và 25/08/2018

[Tp.HCM] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 8/2018

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/08/2018

và 18/08/2018

[Hà Nội] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tháng 8/2018

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/07/2018

[Hà Nội] Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 21/07/2018

 

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/07/2018

[Tp.HCM] Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư đợt 09 năm 2018

 • Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

17/07/2018

[Hà Nội] Hội thảo “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải – Phương án khả thi cho doanh nghiệp bảo hiểm”

 • VIAC
 • IAV

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

14 – 15/07/2018

Bà Rịa Vũng Tàu - Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư

 • Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

10 - 12/07/2018

[Hà Nội] Chương trình đào tạo Kỹ năng soạn thảo hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh

 • VCCI
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

28/06/2018

[Hà Nội, Tp.HCM] Hội thảo Hỗ trợ Xuất khẩu Việt Nam

 • VCCI
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

15 – 16/06/2018

[Tp.HCM] Nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng xuất nhập khẩu

 • VCCI – CN tp. HCM
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

14/06/2018

[Tp.HCM] Hội nghị tuyên truyền Nghị định về Hòa giải thương mại

 • UBND quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

06/06/2018

[Tp.HCM] Lớp bồi dưỡng Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án và thực tiễn áp dụng Luật Trọng tài Thương mại năm 2010 tại Việt Nam

 • Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp
 • Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

29/05/2018

[Tp. HCM] Khóa tập huấn Hợp đồng thương mại quốc tế & Kỹ năng đàm phán Hợp đồng thương mại quốc tế: Giải pháp phòng tránh rủi ro

 • CIIS
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

22 - 23/05/2018 

[Vũng Tàu] Khóa đào tạo Luật thương mại, Kỹ năng đàm phán, soạn thảo Hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp phát sinh

 • VCCI – CN Vũng Tàu
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

12/05/2018

[Hà Nội] Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư 

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

12/05/2018

[Hà Nội] Lớp bồi dưỡng chuyên đề Kỹ năng của luật sư khi tranh tụng tại trọng tài

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/05/2018

[Hà Nội] Hội thảo Trọng tài thương mại - Tăng thêm "tự tin" cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • VIAC
 • ICC

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

11/05/2018

[An Giang] Tập huấn Đánh giá tác động từ CPTPP và các FTA mới của Việt Nam – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp An Giang

 • UBND tỉnh An Giang

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

21/04/2018

[Hà Nội] Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư chuyên đề về Các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án

 • Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

07/03/2018

[Tp.HCM] Hội thảo Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động hòa giải thương mại

 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

19/01/2018

[Tp.HCM] Kết nối khách hàng và nhà cung ứng nước ngoài cho doanh nghiệp

 • VCCI – CN tp. HCM
 • VIAC cử chuyên gia

Xem tại đây

________________________________________________________________________________________

18/01/2018

[Hà Nội] Hội thảo Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về hoạt động hòa giải thương mại

 • VIAC
 • IFC

Xem tại đây

 

Related Post

 • VCCi
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thường
  Trường Đại Học Luật
  VCCI
  Diễn đàn doanh nghiệp