Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Phan Chí Hiếu Thứ trưởng, Bộ Tư pháp Luật Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Cộng hòa Séc, Tiếng Việt, Tiếng Nga
2 Nguyễn Tuấn Hoa Cố vấn cao cấp, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Tp HCM Công nghệ thông tin Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
3 Phan Trung Hoài Trưởng Văn phòng, Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
4 Phan Thị Thanh Hồng Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Thương mại quốc tế, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
5 Đặng Xuân Hợp Giám đốc, Hop Dang’s Chambers Đầu tư, Kinh doanh thương mại, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
6 Dương Đăng Huệ Giám đốc, Trung tâm Thông tin, tư vấn pháp luật và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
7 Nguyễn Tiến Hùng Trưởng bộ môn, Khoa Tài chính, Đại học Tài chính - Kế toán TP.HCM Bảo hiểm Tiếng Việt, Tiếng Anh
8 Trần Mạnh Hùng Luật sư chủ hợp danh quốc tế, Công ty TNHH Quốc tế BMVN (Baker & McKenzie Việt Nam) Sở hữu trí tuệ Tiếng Việt, Tiếng Nhật, Tiếng Anh
9 Nguyễn Thị Thương Huyền Phó Trưởng Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính Hải quan, Thuế, Tài chính ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Anh
10 Trần Hữu Huỳnh Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC Chính sách công, Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp