Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Đặng Hùng Võ Chuyên gia tư vấn độc lập; Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Bất động sản, Kinh doanh thương mại Tiếng Ba Lan, Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
2 Nguyễn Thị Thương Huyền Phó Trưởng Khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính Hải quan, Thuế, Tài chính ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Trần Hữu Huỳnh Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC Chính sách công, Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
4 Nguyễn Tri Khiêm Trưởng khoa Kinh tế, Đại học An Giang Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
5 Nguyễn Thị Khuê Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh
6 Lê Thành Kính Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Hợp đồng, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
7 Nguyễn Ngọc Lâm Nguyên Trưởng khoa Luật quốc tế, Khoa Luật Quốc Tế - Trường Đại học Luật – TP. HCM Luật quốc tế, Thương mại quốc tế, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
8 Nguyễn Tiến Lập Luật sư, Thành viên điều hành cấp cao, Văn phòng luật sư N.H.Quang & Associates Mua bán và sáp nhập, Đầu tư, Tài chính ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Đức, Tiếng Anh
9 Ngô Khắc Lễ Chuyên gia tư vấn, Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu (Vietfracht) Hàng hải, Logistics Tiếng Việt, Tiếng Anh
10 Trần Du Lịch Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Kinh tế vĩ mô, Chính sách công Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
 • VCCi
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thường
  Trường Đại Học Luật
  VCCI
  Diễn đàn doanh nghiệp