Vì sao chọn VIAC

Tại sao chọn chúng tôi?

HIỆU QUẢ

 • Trọng tài viên có chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực;
 • Nội dung tranh chấp được giữ bí mật;
 • Thời gian giải quyết nhanh chóng với chi phí hợp lý;
 • Phán quyết Trọng tài của VIAC được chuyển thẳng sang cơ quan thi hành án Việt Nam để thi hành và không cần thủ tục công nhận và thi hành tại Tòa án. Trường hợp thi hành tại nước ngoài, phán quyết trọng tài của VIAC được thi hành tại 170 quốc gia, vùng lãnh thổ là thành viên của Công ước New York năm 1958.

UY TÍN

 • Là tổ chức độc lập, uy tín và lâu đời nhất tại Việt Nam về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải;
 • Đội ngũ Trọng tài viên chuyên nghiệp;
 • Ban thư ký chuyên nghiệp.

LINH HOẠT

Đáp ứng tối đa quyền tự do thỏa thuận của các bên tranh chấp về:  

 • Lựa chọn Trọng tài viên, tiêu chuẩn Trọng tài viên và quốc tịch Trọng tài viên;

 • Ngôn ngữ trọng tài (Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài và vụ tranh chấp có một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);

 • Luật áp dụng (Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài);

 • Địa điểm giải quyết tranh chấp;

 • Thời gian giải quyết tranh chấp.

THÂN THIỆN

 • Sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi liên quan đến tố tụng trọng tài;
 • Đảm bảo liên lạc thuận tiện, nhanh chóng giữa VIAC - các bên tranh chấp - Hội đồng Trọng tài.

MINH BẠCH

 • Quy tắc tố tụng trọng tài minh bạch và được áp dụng thống nhất, phù hợp với thỏa thuận của các bên tranh chấp;
 • Bảo đảm quyền tiếp cận tài liệu của các bên tranh chấp trong quá trình tố tụng trọng tài;
 • Biểu phí được niêm yết công khai trên website https://www.viac.vn/bieu-phi
 • Trọng tài viên giải quyết tranh chấp độc lập, vô tư, khách quan, phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Trọng tài Việt Nam

 • Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

  2022
 • VCCI
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thương
  Trường Đại Học Luật
  VCCI