Ấn phẩm điện tử

Sổ tay Hòa giải viên

Sổ tay Hòa giải viên

Cuốn sách được sử dụng với mục đích hỗ trợ cho việc nghiên cứu và thực tập của học viên thông qua phần thực hành và nhận xét phản hồi, và cũng giúp những người đã có kiến thức và kinh nghiệm nền tảng về hòa giải ôn lại kiến thức hữu ích về hòa giải. 

24 Tháng 7, 2020
Download
Ấn phẩm điện tử mùa Covid-19 phát hành Tháng 06/2020

Ấn phẩm điện tử mùa Covid-19 phát hành Tháng 06/2020

Tiếp nối thành công của 02 ấn phẩm xuyên suốt thời gian dịch bệnh nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về thị trường và pháp luật, VIAC xin gửi đến quý độc giả ấn phẩm “Covid-19: Biến đổi thị trường và lăng kính pháp lý” là ấn phẩm tổng hợp toàn bộ và chi tiết của các chuyên gia ở 02 ấn phẩm trước. Với mục đích đem đến cho doanh nghiệp góc nhìn rộng mở và đa chiều hơn về chuyển động thị trường và cách sử dụng công cụ pháp lý phù hợp từ đó, VIAC mong muốn có thể gửi đến những bài học, thông điệp có ích, đóng góp thiết thực cho tiến trình phục hồi và quay lại thị trường của doanh nghiệp Việt trong thời gian tới.

18 Tháng 1, 2021
Download
Bài học từ mùa dịch Covid-19 và quá trình phục hồi của thị trường | Tháng 6 - 2020

Bài học từ mùa dịch Covid-19 và quá trình phục hồi của thị trường | Tháng 6 - 2020

Tiếp nối ấn phẩm điện tử lần thứ nhất được phát hành ngày 22/04/2020 với chủ đề :Covid-19: Nhận định thị trường - pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp", ấn phẩm lần này được tiếp tục tập trung vào việc khai thác, bình luận các vấn đề pháp lý gắn với nhận định thị trường; từ đó đưa đến cho doanh nghiệp những kinh nghiệm, lưu ý thiết thực trong tiến trình khôi phục lại tình trạng ổn định như ban đầu.

13 Tháng 7, 2020
Download
Covid-19: Nhận định thị trường - pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp | Tháng 4 - 2020

Covid-19: Nhận định thị trường - pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp | Tháng 4 - 2020

Cùng chung tinh thần với Chính phủ trong hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm của các chuyên gia là Trọng tài viên của VIAC, đã biên soạn ấn phẩm điện tử "Covid-19: Nhận định thị trường - pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp" với hy vọng có thể đem đến một góc nhìn khách quan, hữu ích cho doanh nghiệp; từ đó, phần nào chia sẻ các áp lực đang hiện hữu, góp phần giúp doanh nghiệp có định hướng đúng để vượt qua thử thách hiện tại và sớm phục hồi khi đại dịch được khống chế.

13 Tháng 7, 2020
Download
Hướng dẫn của ICCA về Diễn giải Công ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán

Hướng dẫn của ICCA về Diễn giải Công ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán

Mục đích của Hướng dẫn này là đưa ra những giải thích đơn giản về mục tiêu của Công ước, và cách giải thích nội dung Công ước theo thông lệ quốc tế tốt nhất trong năm mươi năm đầu tiên kể từ khi công ước ra đời.

13 Tháng 7, 2020
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp