Thư viện ghi hình

Thư viện ghi hình

Vietnam ADRs Week 2023 – Chuỗi sự kiện Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2023

Vietnam ADRs Week 2023 – Chuỗi sự kiện Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2023

04 Tháng 7, 2023

Tiếp nối sự thành công của VAW 2020 cũng như mong muốn mở ra một diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia, luật sư, nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng người thực hành nghề luật tại Việt Nam và trong khu vực cùng trao đổi kinh nghiệm và kiến thức về rủi ro pháp lý trong giao thương, đầu tư quốc tế cũng như cách thức quản lý và giải quyết các tranh chấp phát sinh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế (VBLC) phối hợp tổ chức:

Vietnam ADRs Week 2020 – Chuỗi sự kiện Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam  2020

Vietnam ADRs Week 2020 – Chuỗi sự kiện Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải Việt Nam 2020

04 Tháng 7, 2023

Nhân sự kiện 10 năm Luật Trọng tài thương mại được thông qua, VIAC phối hợp với hơn 20 đối tác trong và ngoài nước tổ chức Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020 – Vietnam ADR Week 2020 (gọi tắt là VAW2020). Tuần lễ về trọng tài và hòa giải đang ngày càng trở nên phổ biến tại các quốc gia trên thế giới tuy nhiên đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Việt Nam về trọng tài và hòa giải thương mại.

2022 VIAC's ARBITRATION SERIES – Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022

2022 VIAC's ARBITRATION SERIES – Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022

18 Tháng 5, 2022

Tiếp nối thành công của năm 2020 và năm 2021, chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại (VIAC's Arbitration series - VAS) năm 2022 do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 04 và tháng 05/2022.

Hướng dẫn Quy trình tố tụng trọng tài tại VIAC theo Quy tắc tố tụng trọng tài năm 2017

Hướng dẫn Quy trình tố tụng trọng tài tại VIAC theo Quy tắc tố tụng trọng tài năm 2017

07 Tháng 4, 2022

Trong hoạt động kinh doanh, việc xảy ra tranh chấp đôi khi là điều không thể tránh khỏi. Thông thường các tranh chấp này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Tuy nhiên, nếu thương lượng và hòa giải không thành công, ngoài phương thức truyền thống là tòa án, các bên có thể sử dụng phương thức trọng tài thương mại.

2021 VIAC's ARBITRATION SERIES - Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại năm 2021

2021 VIAC's ARBITRATION SERIES - Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại năm 2021

22 Tháng 12, 2020

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, luật sư và nhiều người quan tâm khác cập nhật đa dạng các thông tin xoay quanh chủ đề giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các vấn đề liên quan, trong thời gian tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) triển khai chuỗi Hội thảo trực tuyến về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại năm 2021. Chuỗi hoạt động hứa hẹn sẽ mở ra diễn đàn thông tin đa chiều, thực tiễn cùng cơ hội trao đổi, thảo luận trực tiếp cùng các diễn giả trong nước và quốc tế là chuyên gia uy tín với chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực nói trên.

2020 VIAC's ARBITRATION SERIES - Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại năm 2020

2020 VIAC's ARBITRATION SERIES - Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại năm 2020

18 Tháng 5, 2022

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, luật sư và nhiều người quan tâm khác cập nhật đa dạng các thông tin xoay quanh chủ đề giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các vấn đề liên quan, trong thời gian tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) triển khai chuỗi Hội thảo trực tuyến về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại năm 2020. Chuỗi hoạt động hứa hẹn sẽ mở ra diễn đàn thông tin đa chiều, thực tiễn cùng cơ hội trao đổi, thảo luận trực tiếp cùng các diễn giả trong nước và quốc tế là chuyên gia uy tín với chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực nói trên.

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI