...

2022 VIAC's ARBITRATION SERIES – Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại năm 2022

18 Tháng 5, 2022
 

Tiếp nối thành công của năm 2020 và năm 2021, chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng phương thức Trọng tài thương mại (VIAC's Arbitration series - VAS) năm 2022 do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 04 và tháng 05/2022.

CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 

(2022 VIAC'S ARBITRATION SERIES - VAS 2022)

-----------

 

 • Đơn vị tổ chức: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART)

 • Thời gian: 14h00 - 16h30, Thứ Năm hàng tuần từ 14/04 - 12/05/2022

 • Hình thức: Trực tuyến trên nền tảng Zoom, Facebook & Youtube

 

   
Chủ đề 01: Các tiêu chuẩn của Trọng tài viên quốc tế & Luật sư tranh tụng trọng tài quốc tế - Nhìn từ thực tiễn thị trường trọng tài tại Việt Nam & khu vực (Xem tại đây)   

Chủ đề 02: Luận bàn về thẩm quyền, nhiệm vụ của Trọng tài viên & Hội đồng trọng tài trong trọng tài thương mại quốc tế (Xem tại đây)

     
   

Chủ đề 03: Double hatting in arbitration: Look at the both sides of the coin (Xem tại đây)

   

Chủ đề 04: Tìm hiểu về quá trình nghị án & soạn thảo phán quyết trọng tài của Hội đồng trọng tài – Một số lưu ý cho luật sư tranh tụng (Xem tại đây)

     
    

Chủ đề 05: Những kỹ năng mới cần thiết của Trọng tài viên trong kỷ nguyên trọng tài số hóa (Xem tại đây)

    

  ---

*Mọi thông tin chi tiết và hỗ trợ đăng ký tham dự vui lòng liên hệ:

Ban Xúc tiến & Đào tạo, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Điện thoại: 0243.574.4001 - Email: info@viac.org.vn

Tin liên quan

 • VCCI
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thương
  Trường Đại Học Luật
  VCCI