Thống kê

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp tại VIAC (1993 - 2022)

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp tại VIAC (1993 - 2022)

29/07/2023

Số vụ tranh chấp VIAC tiếp nhận hàng năm duy trì xu hướng tăng.

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp năm 2022

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp năm 2022

10/08/2023

Năm 2022, VIAC thụ lý 292 vụ tranh chấp mới, tăng 8,15% số vụ tranh chấp so với năm 2021. Theo đó tổng số vụ tranh chấp VIAC thụ lý trong giai đoạn 1993 – 2022 là 2513 vụ tranh chấp, trong đó có 39,99% vụ tranh chấp trong nước và 60,01% vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài (bao gồm cả các vụ có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp năm 2021

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp năm 2021

28/07/2023

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp năm 2021

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp năm 2018

Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp năm 2018

14/02/2020

Năm 2018 là một năm vô cùng bận rộn của VIAC với 150% nỗ lực để tuổi thứ 25 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (28/04/1993-28/04/2018) trở nên thật đáng nhớ.

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI