Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp năm 2021

1. Số vụ tranh chấp tại VIAC (1993 – 2021)
 
Năm 2021, VIAC tiếp nhận/thụ lý 270 vụ tranh chấp mới, tăng khoảng 21% so với năm 2020. Trong đó có số vụ tranh chấp trong nước chiếm 42,7%, tranh chấp có ít nhất một bên là FDI chiếm 39,2% và tranh chấp có yếu tố nước ngoài chiếm 18,1%. 
Số vụ tranh chấp VIAC thụ giai đoạn 1993 2021 
 
Tính chất các bên tranh chấp tại VIAC giai đoạn 1993 - 2021
Tính chất các bên tranh chấp tại VIAC năm 2021 
 
2. Lĩnh vực giải quyết tranh chấp

Lĩnh vực phát sinh các vụ tranh chấp mà VIAC thụ lý trong năm 2021 rất đa dạng. Mua bán hàng hóa (44,4%), Cung ứng dịch vụ (27,8%) và Xây dựng (18,9%) tiếp tục là nhóm 03 lĩnh vực tranh chấp ghi nhận số vụ được thụ lý tại VIAC cao nhất. Bên cạnh đó, tranh chấp đưa ra giải quyết tại VIAC cũng phát sinh từ nhiều lĩnh vực khác, có thể kể đến như bảo hiểm, logistics, mua bán & sáp nhập, dịch vụ kiểm toán, sở hữu trí tuệ v.v. 

3. Quốc tịch các bên tranh chấp

Thống kê tại VIAC ghi nhận các bên tranh chấp đến từ 59/64 tỉnh, thành phố tại Việt Nam và từ 64 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, các bên tranh chấp chủ yếu đến từ các quốc gia thuộc Châu Á (68,9%), Châu Âu (17,4%) và Châu Mỹ (9,3%). 

Bản đồ quốc tịch các bên tranh chấp tại VIAC giai đoạn 1993 – 2021 

Nhóm 10 quốc tịch các bên tranh chấp tại VIAC năm 2021 

4. Thời gian xác lập Thỏa thuận Trọng tài

Thống kê tại VIAC ghi nhận các vụ tranh chấp VIAC thụ lý năm 2021 đều có thỏa thuận trọng tài được xác lập cùng thời điểm ký kết hợp đồng. Trong đó, tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng ký kết vào năm 2019 và năm 2020 chiếm tổng gần 50%. 

5. Một số thống khác 

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI