THƯ VIỆN

Hợp đồng mẫu

HD008 | Hợp đồng Cung ứng Dịch vụ Quốc tế

HD008 | Hợp đồng Cung ứng Dịch vụ Quốc tế

Hợp đồng Mẫu này là khung cơ bản cho hoạt động cung ứng dịch vụ quốc tế, thỏa thuận trong đó Khách hàng yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ (“Nhà Cung cấp”) cung ứng một số dịch vụ nhất định.

20 Tháng 5, 2021
Download
HD007 | Hợp đồng Đại diện Thương mại Quốc tế

HD007 | Hợp đồng Đại diện Thương mại Quốc tế

Hợp đồng Mẫu này gồm những quy định được thừa nhận rộng rãi nhất điều chỉnh mối quan hệ giữa Bên giao đại diện và một Đại diện thương mại.

20 Tháng 5, 2021
Download
HD006 | Hợp đồng Phân phối Hàng hóa Quốc tế

HD006 | Hợp đồng Phân phối Hàng hóa Quốc tế

Hợp đồng Mẫu này dành cho hoạt động phân phối hàng hóa sản xuất giữa một Nhà Cung cấp và một Nhà Phân phối.

20 Tháng 5, 2021
Download
HD005 | Hợp đồng về Thỏa thuận Sản xuất theo Hợp đồng Quốc tế

HD005 | Hợp đồng về Thỏa thuận Sản xuất theo Hợp đồng Quốc tế

Hợp đồng Mẫu này là cơ sở cho cái gọi là thỏa thuận sản xuất theo hợp đồng, ví dụ khi Khách hàng muốn Nhà Sản xuất thiết kế, sản xuất và giao cho Khách hàng các hàng hóa mà Khách hàng dự định đưa vào sản phẩm hay dịch vụ cuối cùng của mình, và vì thế hàng hóa này phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể nhất định của Khách hàng”.

20 Tháng 5, 2021
Download
HD004 | Hợp đồng Cung cấp Hàng hóa Dài hạn Quốc tế

HD004 | Hợp đồng Cung cấp Hàng hóa Dài hạn Quốc tế

Hợp đồng Mẫu này dành cho hoạt động cung cấp dài hạn Hàng hóa sản xuất giữa một Nhà Cung cấp và một Khách hàng

20 Tháng 5, 2021
Download
 • Trường Đại học Luật Tp.HCM
  VCCI
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thương
  Trường Đại Học Luật
  VCCI