THƯ VIỆN

Tài liệu sự kiện

Hội thảo trực tuyến Giải quyết tranh chấp thông qua Ban xử lý/phân xử tranh chấp và trọng tài thương mại cho các dự án xây dựng tại Việt Nam – Một số lưu ý quan trọng từ thực tiễn tranh chấp

Hội thảo trực tuyến Giải quyết tranh chấp thông qua Ban xử lý/phân xử tranh chấp và trọng tài thương mại cho các dự án xây dựng tại Việt Nam – Một số lưu ý quan trọng từ thực tiễn tranh chấp

NỘI DUNG CHÍNH

1. Mô hình Ban phân xử tranh chấp trong các mẫu hợp đồng FIDIC và theo pháp luật Việt Nam – Góc nhìn so sánh;

2. Các giai đoạn giải quyết tranh chấp tiếp sau giai đoạn Ban phân xử tranh chấp trong các hợp đồng theo các mẫu FIDIC tại các dự án xây dựng ở Việt Nam – Từ thực tiễn tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

05 Tháng 10, 2021
Trực tuyến
Download
Hội thảo trực tuyến về “Tranh chấp trong thanh quyết toán hợp đồng xây dựng”

Hội thảo trực tuyến về “Tranh chấp trong thanh quyết toán hợp đồng xây dựng”

Nội dung chính:  

 1. Các quy định pháp luật về thanh quyết toán và Một số lưu ý cho doanh nghiệp: Chủ đầu tư, Nhà thầu, Nhà thầu phụ, Tư vấn. 
 2. Thực tiễn giải quyết khiếu nại tranh chấp về thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng tại Cơ quan Quản lý nhà nước, Trọng tài thương mại, Tòa án
11 Tháng 9, 2021
Download
Hội nghị xúc tiến đầu tư "Xúc tiến Đầu tư trong bối cảnh Covid-19: Những thay đổi và biện pháp giảm thiểu rủi ro cho Nhà đầu tư nước ngoài"

Hội nghị xúc tiến đầu tư "Xúc tiến Đầu tư trong bối cảnh Covid-19: Những thay đổi và biện pháp giảm thiểu rủi ro cho Nhà đầu tư nước ngoài"

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và các nhà đầu tư nước ngoài nói riêng có cơ hội nắm bắt thị trường đặc biệt trong bối cảnh Covid-19 hiện nay, đồng thời có kế hoạch và biện pháp hạn chế rủi ro khi tiến hành đầu tư vào thị trường Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam (VBLC) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với chủ đề "Xúc tiến Đầu tư trong bối cảnh Covid-19: Những thay đổi và biện pháp giảm thiểu rủi ro cho Nhà đầu tư nước ngoài". 
10 Tháng 9, 2021
Trực tuyến
Download
Đối thoại doanh nghiệp “Giải pháp kinh tế và pháp lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giai đoạn Covid-19”

Đối thoại doanh nghiệp “Giải pháp kinh tế và pháp lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giai đoạn Covid-19”

Với mục tiêu cung cấp một số thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 cùng với đó là phân tích, hướng dẫn một số giải pháp về kinh tế và pháp lý hợp đồng, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Cần Thơ và Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (CIIS) tổ chức chương trình đối thoại doanh nghiệp “Giải pháp kinh tế và pháp lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp giai đoạn Covid-19”
01 Tháng 9, 2021
Trực tuyến
Download
Hòa giải tranh chấp Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh bất lợi của Covid-19

Hòa giải tranh chấp Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh bất lợi của Covid-19

NỘI DUNG CHÍNH
1. Tác động của Covid-19 trong năm 2021 lên việc thực hiện các hợp đồng tín dụng;
2. Tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng: Vì sao và khi nào nên sử dụng hòa giải thương mại?
3. Ứng dụng hòa giải trực tuyến cho giao dịch ngân hàng trực tuyến.
25 Tháng 8, 2021
Trực tuyến
Download
 • VCCI
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thương
  Trường Đại Học Luật
  Diễn đàn doanh nghiệp