Tài liệu sự kiện

Webinar: International Arbitration in the New Normal

Webinar: International Arbitration in the New Normal

23 Tháng 10, 2020
Sự kiện trực tuyến
Download
Hội thảo trực tuyến Bàn về Trọng tài rút gọn để hiệu quả về thời gian và chi phí tố tụng

Hội thảo trực tuyến Bàn về Trọng tài rút gọn để hiệu quả về thời gian và chi phí tố tụng

Nhằm giúp cộng đồng luật sư, chuyên gia tư vấn, phụ trách pháp chế có thể hiểu rõ, đánh giá và ứng dụng phù hợp trọng tài rút gọn đối với các tranh chấp phát sinh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với sự đồng hành hỗ trợ của Trung tâm Liên kết đào tạo Luật sư Thương mại Quốc tế, Học viện Tư pháp tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề "Bàn về Trọng tài rút gọn (expedited arbitration) - để hiệu quả về thời gian và chi phí tố tụng.

 

03 Tháng 9, 2020
Sự kiện trực tuyến
Download
Hội thảo trực tuyến Tranh chấp từ nhiều hợp đồng và vấn đề gộp vụ tranh chấp trong tố tụng trọng tài: Thảo luận về các thực tiễn trong trọng tài tại Singapore, Việt Nam & Hong Kong

Hội thảo trực tuyến Tranh chấp từ nhiều hợp đồng và vấn đề gộp vụ tranh chấp trong tố tụng trọng tài: Thảo luận về các thực tiễn trong trọng tài tại Singapore, Việt Nam & Hong Kong

Với mong muốn tạo ra không gian thảo luận chuyên môn giữa các luật sư, các cán bộ pháp chế, các chuyên gia về tố tụng trọng tài, nhằm (i) hiểu rõ hơn về các thủ tục liên quan đến vấn đề gộp yêu cầu khởi kiện và gộp vụ tranh chấp tại trọng tài nói trên, (ii) đánh giá được lợi ích và những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình tiến hành đồng thời (iii) được tiếp cận, thảo luận cùng chuyên gia về các mô hình gộp điển hình tại Việt Nam cũng như trên thế giới đối với các tranh chấp trong lĩnh vực mua bán hàng hóa, xây dựng, tín dụng ngân hàng v.v. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với sự hỗ trợ của Trung tâm Liên kết đào tạo Luật sư thương mại quốc tế (CLTIT), Học viện tư pháp tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Tranh chấp từ nhiều hợp đồng và vấn đề gộp vụ tranh chấp trong tố tụng trọng tài: Thảo luận về các thực tiễn trong trọng tài tại Singapore, Việt Nam & Hong Kong”.

18 Tháng 9, 2020
Sự kiện trực tuyến
Download
Hội thảo trực tuyến Người làm chứng trong các vụ kiện trọng tài quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Hội thảo trực tuyến Người làm chứng trong các vụ kiện trọng tài quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

Tiếp tục chuỗi Hội thảo trực tuyến về trọng tài thương mại thực hiện bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) với sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế (VBLC) và Trung tâm Liên kết đào tạo Luật sư thương mại quốc tế, Học viện tư pháp, Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Người làm chứng trong các vụ kiện trọng tài quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam” sẽ thảo luận về vai trò cùng các kỹ năng sử dụng hiệu quả các chứng cứ từ người làm chứng trong tố tụng trọng tài.
02 Tháng 10, 2020
Sự kiện trực tuyến
Download
Hội thảo trực tuyến Hòa giải tranh chấp xây dựng

Hội thảo trực tuyến Hòa giải tranh chấp xây dựng

Trong hoạt động xây dựng, việc tranh chấp nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án đôi khi khó tránh khỏi. Vì thế, khi tranh chấp xảy ra, chủ đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan cần tìm cho mình một phương thức giải quyết tối ưu vừa giúp bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình vừa hiệu quả về tài chính. Trong các phương thức giải quyết tranh chấp hiện nay, hòa giải thương mại đang dần được ưa chuộng nhờ các đặc trưng vượt trội so với các phương thức khác.
06 Tháng 10, 2020
Sự kiện trực tuyến
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp