THƯ VIỆN

Tài liệu sự kiện

Tọa đàm "Tranh chấp tài chính - Ngân hàng: Một số bàn luận và định hướng phương thức giải quyết hiệu quả"

Tọa đàm "Tranh chấp tài chính - Ngân hàng: Một số bàn luận và định hướng phương thức giải quyết hiệu quả"

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng đa dạng và phát triển. Mặc dù tranh chấp trong các hoạt động ngân hàng thương mại là điều không ai mong muốn, tuy nhiên đây là điều không thể tránh khỏi và hơn nữa là đang có xu hướng gia tăng. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và vận dụng các phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả là rất cần thiết.
25 Tháng 11, 2022
TP. Hồ Chí Minh
Download
Lớp bồi dưỡng "Kỹ năng luật sư trong giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ"

Lớp bồi dưỡng "Kỹ năng luật sư trong giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ"

Với mục tiêu chia sẻ, hỗ trợ thông tin cho các luật sư về vai trò và kỹ năng cần thiết của luật sư khi tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (LTC) thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp tổ chức Khóa bồi dưỡng luật sư với chủ đề: KỸ NĂNG LUẬT SƯ TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

24 Tháng 11, 2022
Trực tuyến
Download
Hội thảo “Logistics vùng Đông Nam Bộ - Chia sẻ và góc nhìn từ chuyên gia”

Hội thảo “Logistics vùng Đông Nam Bộ - Chia sẻ và góc nhìn từ chuyên gia”

Khu vực Đông Nam Bộ đang có những đóng góp lớn đối với nền kinh tế - xã hội, không chỉ trong vùng mà còn của cả nước. Tuy nhiên, những hạn chế, bất cập về hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng hay sự liên kết các tỉnh trong khu vực đang gây ra những trở ngại, kìm hãm sự phát triển chung.
23 Tháng 11, 2022
TP. Hồ Chí Minh
Download
Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế dành cho cán bộ Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành hàng”

Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế dành cho cán bộ Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành hàng”

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành hàng chính là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong từng lĩnh vực ngành hàng của nền kinh tế.
17 Tháng 11, 2022
TP. Hồ Chí Minh
Download
Hội thảo “Phòng tránh rủi ro trong giao thương quốc tế - Góc nhìn từ người trong cuộc”

Hội thảo “Phòng tránh rủi ro trong giao thương quốc tế - Góc nhìn từ người trong cuộc”

Với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn cũng như các biện pháp, cách thức phòng tránh rủi ro trong hoạt động giao thương quốc tế, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh (FTU) và Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) tổ chức Hội thảo với chủ đề: PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ - GÓC NHÌN TỪ NGƯỜI TRONG CUỘC

27 Tháng 10, 2022
TP. Hồ Chí Minh + Hà Nội
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI