THƯ VIỆN

Tài liệu sự kiện

Hội thảo | Hành lang pháp lý cho dự án đầu tư có sử dụng đất và những lưu ý cho nhà đầu tư

Hội thảo | Hành lang pháp lý cho dự án đầu tư có sử dụng đất và những lưu ý cho nhà đầu tư

Với mục tiêu cung cấp cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, các chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực pháp luật xây dựng một góc nhìn tổng quan về khung hành lang pháp lý cho việc lựa chọn Nhà đầu tư, cũng như những điểm cần lưu ý để phòng ngừa tranh chấp phát sinh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) và Khoa Luật, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (SOL UEH) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề "HÀNH LANG PHÁP LÝ CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NHỮNG LƯU Ý CHO NHÀ ĐẦU TƯ"
18 Tháng 12, 2021
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Download
Hội nghị "Hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài thích ứng trong điều kiện kinh doanh mới"

Hội nghị "Hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài thích ứng trong điều kiện kinh doanh mới"

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hạn chế rủi ro trong tiến trình kinh doanh và định hướng cách thức bảo vệ cho nhà đầu tư nước ngoài trước các tranh chấp khi thực hiện hoạt động đầu tư trong tình huống mới, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương Mại và Đầu tư thành phố (ITPC) tổ chức buổi hội nghị với chủ đề: HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÍCH ỨNG TRONG ĐIỀU KIỆN KINH DOANH MỚI
17 Tháng 12, 2021
Trực tiếp kết hợp trực tuyến
Download
Hội thảo trực tuyến | Nhìn lại kinh tế vùng năm 2021 và kịch bản năm 2022

Hội thảo trực tuyến | Nhìn lại kinh tế vùng năm 2021 và kịch bản năm 2022

Với mục tiêu tạo kết nối giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương khu vực phía nam trong tiến trình phục hồi kinh tế, triển khai một số định hướng cho năm 2022 cùng với đó là nhận diện những trở ngại pháp lý thông qua thực tiễn tranh chấp, từ đó đưa ra những khuyến nghị cho giai đoạn phục hồi kinh tế mới, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) và Trung tâm Hoà giải Việt Nam (VMC) tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề: NHÌN LẠI KINH TẾ VÙNG NĂM 2021 VÀ KỊCH BẢN NĂM 2022
10 Tháng 12, 2021
Trực tuyến
Download
Tọa đàm trực tuyến Doanh nghiệp tái khởi động sau đại dịch: Chuyển đổi số, Đổi mới mô hình kinh doanh, Tái cấu trúc & Những vấn đề pháp lý cần lưu ý

Tọa đàm trực tuyến Doanh nghiệp tái khởi động sau đại dịch: Chuyển đổi số, Đổi mới mô hình kinh doanh, Tái cấu trúc & Những vấn đề pháp lý cần lưu ý

Nhằm đồng hành và tiếp sức với Doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển SXKD, thích ứng với dịch Covid – 19 như hiện nay. Cụ thể là hỗ trợ DN nhận diện rõ thách thức trong bối cảnh “sống chung với đại dịch”; Phân tích và nắm bắt các giải pháp, thực thi về chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh và tái cấu trúc; Đồng thời tiếp cận các phương án phục hồi thông qua các chính sách hỗ trợ của nhà nước.  Bên cạnh đó giúp Doanh nghiệp nhận diện những rủi ro pháp lý và các điểm doanh nghiệp cần lưu ý về hợp đồng khi thiết lập các giao dịch mới sau mùa dịch. Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC phối hợp với VCCI Khánh Hòa tổ chức Tọa đàm: "Doanh nghiệp tái khởi động sau đại dịch: Chuyển đổi số, Đổi mới mô hình kinh doanh, Tái cấu trúc & Những vấn đề pháp lý cần lưu ý"

29 Tháng 11, 2022
Download
Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực năng lượng & cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ các quy định pháp luật mới về PPP tại Việt Nam

Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án hợp tác công tư (PPP) trong lĩnh vực năng lượng & cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ các quy định pháp luật mới về PPP tại Việt Nam

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề: Phòng ngừa & Giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực năng lượng & cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ các quy định pháp luật mới về PPP tại Việt Nam

26 Tháng 11, 2022
Trực tuyến
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp