THƯ VIỆN

Tài liệu sự kiện

ILS Forum 2024 | Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư năm 2024 - Kỳ 1 - Phiên Trù bị

ILS Forum 2024 | Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư năm 2024 - Kỳ 1 - Phiên Trù bị

Trên cơ sở Báo cáo tổng hợp ý kiến của Diễn đàn trước đó cùng kết quả triển khai khảo sát đối với cộng đồng doanh nghiệp, sáng ngày 12 tháng 4 năm 2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) với sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh triển khai Phiên Trù bị. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của nhiều đại biểu đến từ các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các đơn vị tư vấn đầu tư, cơ quan nhà nước và các chuyên gia trong lĩnh vực.
12 Tháng 4, 2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Download
AMS 2024 | Diễn đàn Khoa học về Trọng tài "Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài"

AMS 2024 | Diễn đàn Khoa học về Trọng tài "Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài"

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trường Đại Học Luật TP.HCM (ULAW) tổ chức Diễn đàn khoa học “Hoàn thiện các cơ chế về bên thứ ba, thuận lợi hóa quá trình tố tụng trọng tài”. Đây là sự kiện trọng điểm, tổng kết toàn Chuỗi hoạt động Diễn đàn Khoa học về Trọng tài – Hòa giải 2024 với chủ điểm chính “Bên thứ ba và các tác động với quy trình tố tụng trọng tài”. Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia là các Luật sư, các Trọng tài viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài thương mại nói riêng và tư pháp nói chung, thành công thu hút hơn 200 đại biểu tham dự cũng nhiều cơ quan thông tấn báo chí.

12 Tháng 4, 2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Download
AMS 2024 | Hội thảo chuyên đề 03 "Hòa giải trong quá trình giải quyết tại trọng tài: Vai trò của bên thứ ba trung lập và tác động đối với việc xử lý tranh chấp"

AMS 2024 | Hội thảo chuyên đề 03 "Hòa giải trong quá trình giải quyết tại trọng tài: Vai trò của bên thứ ba trung lập và tác động đối với việc xử lý tranh chấp"

Sáng nay, ngày 05 tháng 04 năm 2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM (UEL) triển khai Hội thảo chuyên đề “Hòa giải trong quá trình giải quyết tại trọng tài: Vai trò của bên thứ ba trung lập và tác động đối với việc xử lý tranh chấp”. Đây là Hội thảo thứ ba thuộc khuôn khổ Chuỗi hoạt động Diễn đàn khoa học về trọng tài, hòa giải 2024 (tên tiếng Anh: Arbitration - Mediation Symposium 2024 - AMS 2024), lấy chủ điểm chính là “Bên thứ ba và các tác động với quy trình tố tụng trọng tài”, diễn ra từ ngày 22/3/2024 đến ngày 11/4/2024 do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng khối viện, trường, cơ sở đào tạo Luật triển khai. Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp tại hội trường cùng gần 150 người dự thính trên nền tảng trực tuyến.
05 Tháng 4, 2024
Download
AMS 2024 | Hội thảo chuyên đề 02 "Thi hành phán quyết trọng tài và các vấn đề phát sinh liên quan đến bên thứ ba"

AMS 2024 | Hội thảo chuyên đề 02 "Thi hành phán quyết trọng tài và các vấn đề phát sinh liên quan đến bên thứ ba"

Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề "Thi hành phán quyết trọng tài và các vấn đề phát sinh liên quan đến bên thứ ba". Hội thảo thu hút sự tham dự của gần 100 đại biểu tại Hội trường, gồm nhiều luật sư, giảng viên và chấp hành viên quan tâm, đồng thời ghi nhận hơn 200 người dự thính qua hệ thống trực tuyến.
30 Tháng 3, 2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Download
AMS2024 | Hội thảo chuyên đề 01 "Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài và tác động của bên thứ ba"

AMS2024 | Hội thảo chuyên đề 01 "Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài và tác động của bên thứ ba"

Với mục tiêu bàn luận các vấn đề liên quan đến bên thứ ba trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dưới góc độ quy định pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, VIAC phối hợp cùng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Hội thảo chuyên đề “Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng trọng tài và tác động của bên thứ ba”.
22 Tháng 3, 2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI