Văn bản mẫu

Mẫu Đơn khởi kiện

Mẫu Đơn khởi kiện

Mẫu này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các bên không bắt buộc phải sử dụng theo Mẫu này. Các bên có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tính chất và diễn biến của vụ tranh chấp cũng như nhu cầu, mục đích sử dụng của mình. Các bên có thể liên hệ với Ban thư ký VIAC để được hướng dẫn chi tiết.

08 Tháng 5, 2022
Download
Mẫu Đơn kiện lại

Mẫu Đơn kiện lại

Mẫu này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các bên không bắt buộc phải sử dụng theo Mẫu này. Các bên có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tính chất và diễn biến của vụ tranh chấp cũng như nhu cầu, mục đích sử dụng của mình. Các bên có thể liên hệ với Ban thư ký VIAC để được hướng dẫn chi tiết.
08 Tháng 5, 2022
Download
Mẫu Bản tự bảo vệ

Mẫu Bản tự bảo vệ

Mẫu này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Các bên không bắt buộc phải sử dụng theo Mẫu này. Các bên có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tính chất và diễn biến của vụ tranh chấp cũng như nhu cầu, mục đích sử dụng của mình. Các bên có thể liên hệ với Ban thư ký VIAC để được hướng dẫn chi tiết.
08 Tháng 5, 2022
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI