Tuyển dụng

Tuyển dụng

[Tháng 04/2024] - Tuyển dụng Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại chi nhánh Hồ Chí Minh

[Tháng 04/2024] - Tuyển dụng Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại chi nhánh Hồ Chí Minh

27 Tháng 3, 2024

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức Trọng tài, Hòa giải.

[Tháng 04/2024] – Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

[Tháng 04/2024] – Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

25 Tháng 3, 2024

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức Trọng tài, Hòa giải.

[Tháng 03/2024] – Tuyển 04 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 03/2024] – Tuyển 04 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

01 Tháng 3, 2024

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 04 thực tập sinh làm việc tại văn phòng Hà Nội, thông tin chi tiết như sau:  

[Tháng 03/2024] – Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

[Tháng 03/2024] – Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

22 Tháng 2, 2024

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức Trọng tài, Hòa giải.

[Tháng 02/2024] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 02/2024] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

22 Tháng 2, 2024

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 thực tập sinh bán thời gian (part-time)hỗ trợ công tác nội dung và hỗ trợ tổ chức sự kiện, quản lý truyền thông các Ban Xúc tiến & Đào tạo với thông tin chi tiết như sau

[Tháng 01/2024] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 01/2024] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

19 Tháng 12, 2023

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 thực tập sinh bán thời gian (part-time) hỗ trợ công tác nội dung và hỗ trợ tổ chức sự kiện, quản lý truyền thông các hoạt động của Ban Xúc tiến & Đào tạo.  

[Tháng 01/2024] VIAC tuyển 01 Thực tập sinh hỗ trợ tổ chức sự kiện và quản lý truyền thông Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 01/2024] VIAC tuyển 01 Thực tập sinh hỗ trợ tổ chức sự kiện và quản lý truyền thông Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

08 Tháng 12, 2023

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 thực tập sinh hỗ trợ tổ chức sự kiện và quản lý truyền thông bán thời gian (part-time) của Ban Xúc tiến & Đào tạo với thông tin chi tiết như sau

[Tháng 11/2023] – Tuyển 03 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 11/2023] – Tuyển 03 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

14 Tháng 11, 2023

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[Tháng 11/2023] - Tuyển 03 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 11/2023] - Tuyển 03 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

07 Tháng 11, 2023

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 thực tập sinh toàn thời gian (full-time) và 02 thực tập sinh bán thời gian (part-time) của Ban Xúc tiến & Đào tạo với thông tin chi tiết như sau:

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI