Tuyển dụng

Tuyển dụng

[Tháng 11/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

[Tháng 11/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

15 Tháng 10, 2021

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[2021] Tuyển dụng 01 Cán bộ pháp lý làm việc tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

[2021] Tuyển dụng 01 Cán bộ pháp lý làm việc tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

06 Tháng 8, 2021

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức Trọng tài, Hòa giải.

[Tháng 08/2021] Tuyển 02 Cộng tác viên Ban Thư ký làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

[Tháng 08/2021] Tuyển 02 Cộng tác viên Ban Thư ký làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

21 Tháng 7, 2021

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 cộng tác viên bán thời gian làm việc tại văn phòng Hà Nội, thông tin chi tiết như sau:

[Tháng 05/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian

[Tháng 05/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian

08 Tháng 4, 2021

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 Cộng tác viên thiết kế

[Tháng 03/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian

[Tháng 03/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian

01 Tháng 3, 2021

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 Cộng tác viên thiết kế, thông tin chi tiết như sau:

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp