Tuyển dụng

Tuyển dụng

[Tháng 03/2023] – Tuyển 02 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 03/2023] – Tuyển 02 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

14 Tháng 3, 2023

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[Tháng 02/2023] – Tuyển 01 Cán bộ Xúc tiến Đào tạo làm việc tại Văn phòng Chi nhánh VIAC tại TP Hồ Chí Minh

[Tháng 02/2023] – Tuyển 01 Cán bộ Xúc tiến Đào tạo làm việc tại Văn phòng Chi nhánh VIAC tại TP Hồ Chí Minh

21 Tháng 2, 2023

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức Trọng tài, Hòa giải.

[Tháng 02/2023] - Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 02/2023] - Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

01 Tháng 2, 2023

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 cộng tác viên bán thời gian hỗ trợ hoạt động Marketing, thông tin chi tiết như sau:

[Tháng 02/2023] – Tuyển 01 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 02/2023] – Tuyển 01 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

31 Tháng 1, 2023

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[Tháng 02/2023] - Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 02/2023] - Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

31 Tháng 1, 2023

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 thực tập sinh toàn thời gian hỗ trợ hoạt động của Ban Xúc tiến & Đào tạo, thông tin chi tiết như sau:

[Tháng 12/2022] – Tuyển 01 cán bộ pháp lý (phụ trách tố tụng) làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 12/2022] – Tuyển 01 cán bộ pháp lý (phụ trách tố tụng) làm việc tại văn phòng Hà Nội

07 Tháng 12, 2022

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, VIAC đang có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ pháp lý (phụ trách tố tụng) vào làm việc tại Văn phòng VIAC tại Hà Nội.

[Tháng 12/2022] – Tuyển 02 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 12/2022] – Tuyển 02 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

30 Tháng 11, 2022

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 cộng tác viên bán thời gian làm việc tại văn phòng Hà Nội.

[Tháng 10/2022] - Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 10/2022] - Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

10 Tháng 10, 2022

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 thực tập sinh bán thời gian hỗ trợ hoạt động của Ban Xúc tiến & Đào tạo

[Tháng 08/2022] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 08/2022] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại văn phòng Hà Nội

04 Tháng 8, 2022

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 Thực tập sinh hỗ trợ hoạt động của Ban Thư ký.

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI