Tuyển dụng

Tuyển dụng

[Tháng 08/2020] Tuyển 01 Cộng tác viên Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 08/2020] Tuyển 01 Cộng tác viên Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

30 Tháng 7, 2020

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,… với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[Tháng 07/2020] Tuyển 01 Marketing Manager làm việc tại Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 07/2020] Tuyển 01 Marketing Manager làm việc tại Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Tp. Hồ Chí Minh

20 Tháng 7, 2020

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức trọng tài và hòa giải. Để đáp ứng sự phát triển của VIAC, VIAC tuyển dụng 01 Marketing Manager làm việc tại Chi nhánh VIAC tại Tp. Hồ Chí Minh (số 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh):

[Tháng 03/2020] Tuyển 01 nhân sự làm việc tại Chi nhánh Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) tại Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 03/2020] Tuyển 01 nhân sự làm việc tại Chi nhánh Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) tại Tp. Hồ Chí Minh

20 Tháng 3, 2020

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức trọng tài và hòa giải.Năm 2018, VIAC đã thành lập Trung tâm Hòa giải Việt Nam trực thuộc VIAC (VMC). Để đáp ứng sự phát triển của VMC, VIAC tuyển dụng 01 nhân sự làm việc tại Chi nhánh VIAC tại Tp. Hồ Chí Minh (số 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh):

[Tháng 02/2020] Tuyển 02 Cộng tác viên Ban Thư ký làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

[Tháng 02/2020] Tuyển 02 Cộng tác viên Ban Thư ký làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

12 Tháng 2, 2020

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của VIAC trong thời gian tới, VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 cộng tác viên làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

[Tháng 01/2020] Tuyển 03 Cộng tác viên Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

[Tháng 01/2020] Tuyển 03 Cộng tác viên Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

09 Tháng 1, 2020

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của VIAC trong thời gian tới, VIAC có nhu cầu tuyển dụng 03 cộng tác viên làm việc bán thời gian

[Tháng 01/2020] Tuyển 02 Cộng tác viên Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 01/2020] Tuyển 02 Cộng tác viên Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

09 Tháng 1, 2020

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) trong tháng 01/2020 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí Cộng tác viên hỗ trợ công việc như sau:

[Tháng 02/2020] Tuyển 01 Cán bộ pháp lý làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 02/2020] Tuyển 01 Cán bộ pháp lý làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

06 Tháng 1, 2020

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức Trọng tài, Hòa giải.

[Tháng 07/2019] Tuyển Cộng tác viên hỗ trợ công việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

[Tháng 07/2019] Tuyển Cộng tác viên hỗ trợ công việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

29 Tháng 10, 2019

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) trong tháng 7/2019 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí Cộng tác viên hỗ trợ công việc như sau:

[TP. HCM] Tuyển dụng 01 cán bộ phụ trách Tố tụng

[TP. HCM] Tuyển dụng 01 cán bộ phụ trách Tố tụng

28 Tháng 10, 2019

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, VIAC đang có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ pháp lý (phụ trách tố tụng) vào làm việc tại Văn phòng Chi nhánh VIAC tại TP Hồ Chí Minh:

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp