Tuyển dụng

VIAC - Thông tin tuyển cộng tác viên

VIAC - Thông tin tuyển cộng tác viên

27 Tháng 10, 2019

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của VIAC trong thời gian tới, VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 cộng tác viên làm việc bán thời gian

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp