Tuyển dụng

Tuyển dụng

[Tháng 07/2022] - Tuyển dung Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại chi nhánh Hồ Chí Minh

[Tháng 07/2022] - Tuyển dung Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại chi nhánh Hồ Chí Minh

26 Tháng 7, 2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[Tháng 07/2022] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 07/2022] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại văn phòng Hà Nội

28 Tháng 6, 2022

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 Thực tập sinh hỗ trợ hoạt động của Ban Thư ký.

[Tháng 06/2022] – Tuyển 02 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

[Tháng 06/2022] – Tuyển 02 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

27 Tháng 6, 2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[Tháng 02/2022] - Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 02/2022] - Tuyển 01 Thực tập sinh Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại văn phòng Hà Nội

13 Tháng 1, 2022

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 thực tập sinh hỗ trợ hoạt động của Ban Xúc tiến & Đào tạo.

[Tháng 02/2022] – Tuyển 01 Thực tập sinh Kế toán làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

[Tháng 02/2022] – Tuyển 01 Thực tập sinh Kế toán làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

17 Tháng 2, 2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,…với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

[Tháng 02/2022] – Tuyển 01 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 02/2022] – Tuyển 01 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

10 Tháng 2, 2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[Tháng 02/2021] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

[Tháng 02/2021] - Tuyển 02 Thực tập sinh Ban Thư ký làm việc tại Trụ sở chính Hà Nội

10 Tháng 2, 2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[Tháng 01/2022] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian

[Tháng 01/2022] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian

13 Tháng 1, 2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[2022] Tuyển dụng Cộng tác viên Thiết kế làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

[2022] Tuyển dụng Cộng tác viên Thiết kế làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

04 Tháng 1, 2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI