Tuyển dụng

Tuyển dụng

[2022] Tuyển dụng Cộng tác viên Xúc tiến - Đào tạo làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

[2022] Tuyển dụng Cộng tác viên Xúc tiến - Đào tạo làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

04 Tháng 1, 2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

[2022] Tuyển dụng Cộng tác viên Pháp lý làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

[2022] Tuyển dụng Cộng tác viên Pháp lý làm việc tại văn phòng TP. Hồ Chí Minh

04 Tháng 1, 2022

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI