Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Mai Anh Nguyên Phó Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội Công nghệ thông tin Tiếng Đức, Tiếng Anh
2 Phạm Tuấn Anh Nguyên Thẩm Phán – Chánh án Tòa Kinh tế Hà Nội Kinh doanh thương mại Tiếng Anh
3 Đào Trí Úc Nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên Cứu Nhà nước và Pháp luật Luật Doanh nghiệp Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
4 Nông Quốc Bình Phó Trưởng Khoa Pháp luật Quốc tế Đại học Luật Hà Nội Thương mại quốc tế Tiếng Anh
5 Nguyễn Bá Bình Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Kinh doanh thương mại Tiếng Anh
6 Tạ Thanh Bình Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chứng khoán Tiếng Pháp, Tiếng Anh
7 Vũ Bằng Nguyên chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Kinh tế, Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh
8 Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Thuế Tiếng Nga, Tiếng Anh
9 Hồ Kim Minh Châu Luật sư điều hành Công ty Luật CHAU HO & PARTNERS Xây dựng Tiếng Anh
10 Hoàng Văn Châu Nguyên Hiệu trưởng, trường Đại học Ngoại thương Hàng hải, Bảo hiểm, Thương mại quốc tế Tiếng Nga, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp