Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Phạm Tuấn Anh Nguyên Thẩm Phán – Chánh án Tòa Kinh tế Hà Nội Kinh doanh thương mại Tiếng Anh
2 Mai Anh Nguyên Phó Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội Công nghệ thông tin Tiếng Đức, Tiếng Anh
3 Vũ Bằng Nguyên chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Tạ Thanh Bình Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chứng khoán Tiếng Pháp, Tiếng Anh
5 Nguyễn Bá Bình Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội Sở hữu trí tuệ, Kinh doanh thương mại Tiếng Anh
6 Nông Quốc Bình Phó Trưởng Khoa Pháp luật Quốc tế Đại học Luật Hà Nội Tiếng Anh
7 Hoàng Văn Châu Nguyên Hiệu trưởng, trường Đại học Ngoại thương Bảo hiểm Tiếng Nga, Tiếng Anh
8 Hồ Kim Minh Châu Luật sư điều hành Công ty Luật CHAU HO & PARTNERS Xây dựng Tiếng Anh
9 Nguyễn Hữu Chí Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Kinh doanh thương mại Tiếng Nga, Tiếng Anh
10 Phạm Liêm Chính Trưởng Văn phòng, Văn phòng Luật sư Chính và Cộng sự Đầu tư Tiếng Pháp, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI