Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Bạch Quốc An Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Việt
2 Đặng Việt Anh Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH ANHISA Xây dựng, Mua bán & Sáp nhập, Thương mại quốc tế, Vận tải đường biển Tiếng Anh, Tiếng Việt
3 Trần Việt Anh Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thủ Đức Kinh doanh thương mại Tiếng Việt
4 Phạm Tuấn Anh Nguyên Thẩm Phán – Chánh án Tòa Kinh tế Hà Nội Kinh doanh thương mại, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
5 Lại Thị Vân Anh Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Việt
6 Nguyễn Thị Quế Anh Hiệu trưởng Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Sở hữu trí tuệ Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
7 Hà Công Anh Bảo Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Luật, Trường đại học Ngoại thương Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Tài chính Ngân hàng, Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Việt
8 Vũ Bằng Nguyên chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chứng khoán, Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Việt
9 Tạ Thanh Bình Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Chứng khoán, Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
10 Nguyễn Bá Bình Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội Thương mại quốc tế, Trọng tài Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI