Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Lưu Tiến Dũng Luật sư thành viên Công ty Luật hợp danh YKVN Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
2 Hoàng Đôn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Chu Khắc Hoài Dương Luật sư Đoàn luật sư Tp. HCM. Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
5 Vũ Ánh Dương Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Trọng tài và ADR, Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh
6 Đỗ Văn Đại Trưởng Khoa Luật Dân sự - Trường Đại học Luật TP. HCM Luật quốc tế, Kinh doanh thương mại Tiếng Pháp, Tiếng Anh
7 Ninh Viết Định Trưởng Ban Quản lý Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
8 Trần Đình Hảo Nguyên Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội Tài chính quốc tế, Dân sự, Thương mại, Kinh tế Tiếng Đức, Tiếng Anh
9 Trương Thanh Đức Luật sư, Chủ tịch Công ty Luật BASICO Luật Doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng Tiếng Anh
10 Hoàng Ngọc Giao Luật sư, Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Giao Mua bán và sáp nhập, Kinh doanh thương mại, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp