Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Trần Quang Cường Trưởng ban phân bố tổn thất chung, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hàng hải, Logistics, Kinh doanh thương mại Tiếng Nga, Tiếng Anh
2 Hickey Denys Trọng tài viên Giải quyết tranh chấp, Thương mại, Năng lượng Tiếng Anh
3 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam Xây dựng Tiếng Anh
4 Hoàng Đôn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
5 Lưu Tiến Dũng Luật sư thành viên Công ty Luật hợp danh YKVN Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
6 Nguyễn Mạnh Dũng Trọng tài viên – Hòa giải viên độc lập toàn thời gian Thương mại, Hàng hải, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
7 Nguyễn Ngọc Dũng Phó Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam Xây dựng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt
8 Phạm Mạnh Dũng Luật sư thành viên, Công ty Luật TNHH YKVN Đầu tư, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
9 Võ Hùng Dũng Nguyên Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
10 Chu Khắc Hoài Dương Luật sư Đoàn luật sư Tp. HCM. Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp