Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nguyễn Đình Cung Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Kinh doanh thương mại, Đầu tư Tiếng Anh, Tiếng Việt
2 Trần Quang Cường Trưởng Ban phân bố tổn thất chung Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Vận tải đường biển Tiếng Anh, Tiếng Nga
3 Nguyễn Ngọc Dũng Phó Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Tây Ban Nha
4 Võ Hùng Dũng Nguyên Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Việt
5 Trần Việt Dũng Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Bất động sản, Thương mại quốc tế, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
6 Nguyễn Mạnh Dũng Chủ tịch Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Thương mại quốc tế, Vận tải đường biển, Trọng tài, Bảo hiểm hàng hải Tiếng Anh, Tiếng Việt
7 Phạm Mạnh Dũng Luật sư cao cấp, IBPRO Việt Nam Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Xây dựng, Kinh doanh thương mại, Năng lượng, Đầu tư, Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
8 Lưu Tiến Dũng Luật sư thành viên Công ty Luật hợp danh YKVN Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Nhượng quyền thương mại Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
9 Hoàng Đôn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn Xây dựng Tiếng Anh, Tiếng Việt
10 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) Xây dựng Tiếng Anh, Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI