Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Lưu Tiến Dũng Luật sư thành viên Công ty Luật hợp danh YKVN Sở hữu trí tuệ, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
2 Hoàng Đôn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt nam Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Chu Khắc Hoài Dương Luật sư Đoàn luật sư Tp. HCM. Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
5 Vũ Ánh Dương Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Tiếng Việt, Tiếng Anh
6 Đỗ Văn Đại Trưởng Khoa Luật Dân sự - Trường Đại học Luật TP. HCM Kinh doanh thương mại Tiếng Pháp, Tiếng Anh
7 Ninh Viết Định Trưởng Ban Quản lý Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
8 Trần Đình Hảo Nguyên Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội Tiếng Đức, Tiếng Anh
9 Trương Thanh Đức Luật sư, Chủ tịch Công ty Luật BASICO Tiếng Anh
10 Hoàng Ngọc Giao Luật sư, Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Giao Mua bán & Sáp nhập, Kinh doanh thương mại, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI