Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Tài chính Ngân hàng, Tư vấn thuế Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga
2 Nguyễn Đình Cung Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Đầu tư, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Trần Quang Cường Trưởng Ban phân bố tổn thất chung Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Vận tải đường biển Tiếng Anh, Tiếng Nga
4 Nguyễn Ngọc Dũng Phó Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam Xây dựng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt
5 Võ Hùng Dũng Nguyên Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
6 Trần Việt Dũng Trưởng Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh Trọng tài, Đầu tư, Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Bất động sản Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga
7 Nguyễn Mạnh Dũng Chủ tịch Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Trọng tài, Thương mại quốc tế, Bảo hiểm hàng hải, Vận tải đường biển Tiếng Việt, Tiếng Anh
8 Phạm Mạnh Dũng Luật sư cao cấp, IBPRO Việt Nam Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Đầu tư, Kinh doanh thương mại, Tài chính Ngân hàng, Xây dựng, Năng lượng Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga
9 Lưu Tiến Dũng Luật sư thành viên Công ty Luật hợp danh YKVN Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Nhượng quyền thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga
10 Hoàng Đôn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI