Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Lê Hồng Hạnh Viện trưởng, Viện Pháp luật và Kinh tế ASEAN Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
2 Bùi Xuân Hải Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Đầu tư, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Trần Hoàng Hải Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Lao động, Kinh doanh thương mại, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
4 Đào Nam Hải Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Bảo hiểm Tiếng Việt, Tiếng Anh
5 Đỗ Trọng Hải Chủ tịch kiêm Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH BIZLINK Kinh doanh thương mại, Xây dựng, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
6 Võ Trí Hảo Trưởng Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM Kinh doanh thương mại, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Đức, Tiếng Anh
7 Nguyễn Minh Hằng Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
8 Phan Thị Thanh Hồng Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Thương mại quốc tế, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
9 Đặng Xuân Hợp Giám đốc, Hop Dang’s Chambers Đầu tư, Kinh doanh thương mại, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
10 Chen Helena Partner | Joint Head of Office - China Sở hữu trí tuệ, Năng lượng, Xây dựng Tiếng Trung, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp