Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Đào Nam Hải Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Bảo hiểm Tiếng Anh, Tiếng Việt
2 Đỗ Trọng Hải Chủ tịch kiêm Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH BIZLINK Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Xây dựng, Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Việt
3 Trần Hoàng Hải Nguyên Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
4 Bùi Xuân Hải Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Thương mại quốc tế, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
5 Lê Hồng Hạnh Viện trưởng, Viện Pháp luật và Kinh tế ASEAN Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Việt
6 Phạm Thuý Hạnh Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Việt
7 Võ Trí Hảo Trưởng Khoa Luật, Đại học Kinh tế TP.HCM Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Việt
8 Nguyễn Minh Hằng Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
9 Nguyễn Thúy Hiền Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Kinh doanh thương mại Tiếng Đức, Tiếng Việt
10 Trần Anh Hiền Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH Quốc Tế Việt Nam (VILAF) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Xây dựng, Kinh doanh thương mại, Bảo hiểm, Hàng không Tiếng Anh, Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI