Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Phan Chí Hiếu Thứ trưởng, Bộ Tư pháp Luật Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Cộng hòa Séc, Tiếng Việt, Tiếng Nga
2 Vũ Chu Hiền Nguyên Chủ tịch,Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (Technoimport) – Bộ Công thương Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
3 Hà Đăng Hiển Nguyên Trưởng ban, Ban Tổng hợp - pháp chế, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Công nghiệp chế tạo máy Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Nguyễn Am Hiểu Nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp Tài chính ngân hàng, Kinh doanh thương mại, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Cộng hòa Séc, Tiếng Việt, Tiếng Đức
5 Nguyễn Văn Hiệp Trưởng ban, Ban quản lý xây dựng Trung tâm triển lãm quy hoạch thành phố Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
6 Phước Minh Hiệp Vụ trưởng, Trưởng Ban Cơ quan Thường trực tại miền Nam, Tạp chí Cộng sản Thương mại quốc tế Tiếng Slovakia, Tiếng Cộng hòa Séc, Tiếng Việt, Tiếng Anh
7 Nguyễn Tuấn Hoa Cố vấn cao cấp, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Tp HCM Công nghệ thông tin Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
8 Phan Trung Hoài Trưởng Văn phòng, Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
9 Dương Đăng Huệ Giám đốc, Trung tâm Thông tin, tư vấn pháp luật và Bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Bộ Tư pháp Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
10 Trần Hữu Huỳnh Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam - VIAC Chính sách công, Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp