Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nguyễn Thị Như Liêm Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Nga
2 Trần Ngọc Liêm Phó Giám đốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh Luật Doanh nghiệp, Xuất nhập khẩu Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Nguyễn Duy Linh Luật sư thành viên, Công ty Luật Quốc tế Việt Nam (VILAF- Hồng Đức) Chi nhánh Hà Nội Mua bán và sáp nhập, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Đinh Thị Mỹ Loan Chủ tịch, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
5 Huỳnh Long A Test Profession Trọng tài và ADR Tiếng Ba Lan
6 Tưởng Duy Lượng Nguyên Phó Chánh án, Tòa án nhân dân tối cao Kinh doanh thương mại Tiếng Việt
7 Dương Thị Thanh Mai Nguyên Viện trưởng, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
8 Trần Hồng Mai Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
9 Nguyễn Ngọc Minh Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Tây Đô Luật Doanh nghiệp Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
10 Nguyễn Xuân Minh Giám đốc, Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TPHCM Luật Doanh nghiệp Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp