Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Trần Hữu Huỳnh Phó Chủ tịch Hội đồng Trung tâm,Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Đầu tư Tiếng Việt
2 Vũ Thị Thu Hương General Director, EY Consulting Vietnam Đầu tư, Tư vấn thuế Tiếng Anh, Tiếng Việt
3 Nguyễn Thị Khuê Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – Bộ Tài chính Chứng khoán, Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Việt
4 Nguyễn Đức Kiên Phó Vụ trưởng – Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp Xây dựng, Đầu tư, Bất động sản, Tài chính Ngân hàng, Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Việt
5 Đoàn Trung Kiên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Bất động sản, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
6 Lê Thành Kính Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
7 Nguyễn Ngọc Lâm Nguyên Trưởng khoa Luật quốc tế, Khoa Luật Quốc Tế - Trường Đại học Luật – TP. HCM Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
8 Nguyễn Tiến Lập Luật sư, Thành viên điều hành cấp cao, Văn phòng luật sư N.H.Quang & Associates Đầu tư, Mua bán & Sáp nhập Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Việt
9 Ngô Khắc Lễ Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) Kinh doanh thương mại, Logistics, Vận tải đường biển, Trọng tài, Bảo hiểm hàng hải Tiếng Anh, Tiếng Việt
10 Trần Du Lịch Ủy viên Hội đồng Trung tâm, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI