Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Dao Nasir - PKM Abdul Partner | Corporate/M&A | Arbitration & Dispute Resolution | DWF LLP Bảo hiểm, Tài chính ngân hàng, Hợp đồng Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
2 Lê Nết Luật sư thành viên, Công ty Luật LNT&Partners Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Ba Lan, Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Hồ Thúy Ngọc Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Nguyễn Khánh Ngọc Thứ trưởng, Bộ Tư pháp Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
5 Lê Xuân Nghĩa Nguyên Phó Chủ tịch, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Kinh tế vĩ mô, Tài chính ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Đức, Tiếng Anh
6 Phạm Duy Nghĩa Trưởng Khoa, Khoa Luật và Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - Đại học kinh tế TP HCM Chính sách công, Đầu tư, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Anh
7 Trương Trọng Nghĩa Luật sư thành viên, YKVN Chính sách công, Kinh doanh thương mại, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
8 Trần Cảnh Nhứt Phó Chủ nhiệm, Đoàn luật sư Tp. Đà Nẵng Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
9 Audier Nicolas Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Mua bán và sáp nhập, Tài chính ngân hàng Tiếng Pháp, Tiếng Anh
10 Đoàn Năng Nguyên Vụ trưởng, Vụ Pháp chế Bộ Khoa Học & Công Nghệ Luật quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp