Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nguyễn Trung Nam Luật sư sáng lập, EP Legal; Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), Giám đốc điều hành, Viện Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIARb) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Xây dựng, Năng lượng, Mua bán & Sáp nhập, Hàng không, Tài chính Ngân hàng, Thương mại quốc tế, Vận tải đường biển Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Việt
2 Đoàn Năng Nguyên Vụ trưởng, Vụ Pháp chế Bộ Khoa Học & Công Nghệ Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
3 Lê Nết Luật sư thành viên, Công ty Luật LNT&Partners Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Xây dựng, Sở hữu trí tuệ Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Ba Lan
4 Trương Trọng Nghĩa Luật sư thành viên, YKVN Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Việt
5 Phạm Duy Nghĩa Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) – trực thuộc VIAC Kinh doanh thương mại, Đầu tư Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
6 Nguyễn Khánh Ngọc Thứ trưởng, Bộ Tư pháp Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
7 Hồ Thúy Ngọc Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương Sở hữu trí tuệ Tiếng Anh, Tiếng Việt
8 Trương Nhật Quang Luật sư điều hành, Công ty Luật YKVN Năng lượng, Đầu tư, Mua bán & Sáp nhập Tiếng Anh
9 Trần Cảnh Nhứt Phó Chủ nhiệm, Đoàn luật sư Tp. Đà Nẵng Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Việt
10 Nguyễn Như Phát Nguyên Viện trưởng, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI