Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Trần Hồng Mai Chủ tịch Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
2 Olive Mark Tổng giám đốc MOAC Thương mại, Xây dựng, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Anh
3 Hwang Michael Luật sư và Trọng tài viên Giải quyết tranh chấp Tiếng Anh
4 Lee K. Michael Luật sư thành viên | Dilinh Legal Giải quyết tranh chấp, Dân sự, Mua bán và sáp nhập Tiếng Hàn, Tiếng Anh
5 Nguyễn Ngọc Minh Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Tây Đô Luật Doanh nghiệp Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
6 Nguyễn Xuân Minh Giám đốc, Cơ sở II Trường ĐH Ngoại thương tại TPHCM Luật Doanh nghiệp Tiếng Anh
7 Nguyễn Thị Mơ Giảng viên cao cấp, Bộ môn Luật, khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Ngoại Thương Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
8 Huy Nam Chuyên gia tư vấn độc lập Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh
9 Nguyễn Trung Nam Luật sư sáng lập, Công ty Luật TNHH Cộng sự Tinh Tú Năng lượng, Xuất nhập khẩu, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Anh
10 Trần Văn Nam Trưởng khoa, Khoa Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp