Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Trương Nhật Quang Luật sư điều hành, Công ty Luật YKVN Mua bán và sáp nhập, Đầu tư, Tài chính ngân hàng, Năng lượng Tiếng Anh
2 Trần Cảnh Nhứt Phó Chủ nhiệm, Đoàn luật sư Tp. Đà Nẵng Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Nguyễn Như Phát Nguyên Viện trưởng, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN Thương mại quốc tế, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Anh
4 Vũ Xuân Phong Phó chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam Logistics, Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh
5 Nguyễn Công Phú Nguyên Thẩm phán – Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh Giải quyết tranh chấp, Thương mại Tiếng Việt
6 Đoàn Minh Phụng Phó trưởng Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm kiêm Trưởng bộ môn Bảo hiểm Học viện Tài chính Bảo hiểm Tiếng Việt
7 Trần Huy Phương Chủ tịch kiêm Giám đốc, Công ty TNHH một thành viên Sở hữu Trí tuệ VCCI Sở hữu trí tuệ Tiếng Việt, Tiếng Anh
8 Châu Huy Quang Chủ tịch kiêm Giám đốc, Công ty TNHH một thành viên Sở hữu Trí tuệ VCCI Mua bán và sáp nhập, Đầu tư, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
9 Phan Gia Quí Nguyên Thẩm phán, Chánh Tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh thương mại Tiếng Việt
10 Nguyễn Thị Quy Chuyên gia tư vấn độc lập Thương mại quốc tế, Tài chính ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp