Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nguyễn Thị Mơ Giảng viên cao cấp, Bộ môn Luật, khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Ngoại Thương Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
2 Huy Nam Chuyên gia tư vấn độc lập Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Nguyễn Trung Nam Luật sư sáng lập, Công ty Luật TNHH Cộng sự Tinh Tú Năng lượng, Xuất nhập khẩu, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Anh
4 Trần Văn Nam Trưởng Khoa Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
5 Đoàn Năng Nguyên Vụ trưởng, Vụ Pháp chế Bộ Khoa Học & Công Nghệ Luật quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
6 Lê Nết Luật sư thành viên, Công ty Luật LNT&Partners Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Ba Lan, Tiếng Việt, Tiếng Anh
7 Phạm Duy Nghĩa Trưởng Khoa, Khoa Luật và Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - Đại học kinh tế TP HCM Chính sách công, Đầu tư, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Anh
8 Trương Trọng Nghĩa Luật sư thành viên, YKVN Chính sách công, Kinh doanh thương mại, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
9 Hồ Thúy Ngọc Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương Trọng tài và ADR, Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ Tiếng Việt, Tiếng Anh
10 Nguyễn Khánh Ngọc Thứ trưởng, Bộ Tư pháp Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp