FAQ

Hãy để chúng tôi giải đáp những thắc mắc của bạn

Bạn có thể dựa vào các chủ đề dưới đây để tìm câu trả lời

VIAC

VIAC là gì?

VIAC có chức năng thế nào trong tố tụng trọng tài?

Xem tất cả câu hỏi

Thỏa thuận Trọng tài

Thỏa thuận trọng tài là gì?

Thỏa thuận trọng tài được thể hiện bằng những hình thức nào?

Xem tất cả câu hỏi

Trọng tài viên

Tiêu chuẩn trở thành Trọng tài viên là gì?

Những ai không được làm Trọng tài viên?

Xem tất cả câu hỏi

Hướng dẫn các bên

Khi nào tố tụng trọng tài tại VIAc bắt đầu?

Đơn khởi kiện gồm những nội dung gì?

Xem tất cả câu hỏi

Phí Trọng tài

Phí trọng tài bao gồm những chi phí gì?

Việc nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào?

Xem tất cả câu hỏi

Hội đồng trọng tài

Hội đồng Trọng tài có bao nhiêu Trọng tài viên?

Hội đồng Trọng tài được thành lập như thế nào?

Xem tất cả câu hỏi

Phiên họp giải quyết tranh chấp

Những ai có quyền tham dự phiên họp giải quyết vụ tranh chấp?

Trường hợp nào vụ tranh chấp bị đình chỉ giải quyết?

Xem tất cả câu hỏi

Phán quyết, Quyết định trọng tài

Phán quyết trọng tài được lập theo nguyên tắc nào?

Phán quyết trọng tài được thi hành như thế nào?

Xem tất cả câu hỏi
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI