FAQ

Hãy để chúng tôi giải đáp những thắc mắc của bạn

Bạn có thể dựa vào các chủ đề dưới đây để tìm câu trả lời

1. Phí trọng tài bao gồm những chi phí gì?

Theo Điều 34 Quy tắc VIAC, phí trọng tài gồm:

 1. Chi phí để trả thù lao cho các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp;

 2. Chi phí hành chính của VIAC liên quan đến việc giải quyết vụ tranh chấp;

 3. Chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên giải quyết vụ tranh chấp được quy định tại Văn bản hướng dẫn của VIAC có hiệu lực tại thời điểm lập dự tính chi phí; chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài;

 4. Chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia.

2. Việc nộp phí trọng tài được thực hiện như thế nào?
3. Phí trọng tài có thể nộp từng phần được không?
4. Phí trọng tài được nộp tại đâu?
5. Trường hợp một bên không nộp phí trọng tài thì Đơn khởi kiện, Đơn kiện lại có được chấp nhận giải quyết hay không?
6. Bên nào phải trả phí trọng tài? Phí trọng tài được phân bổ như thế nào?
7. Phí trọng tài có nằm trong trị giá vụ tranh chấp không?
8. Việc hoàn phí trọng tài được quy định như thế nào và mức hoàn phí là như thế nào? Những trường hợp nào được hoàn phí trọng tài, những trường hợp nào không được hoàn phí trọng tài?
9. Phí luật sư có được chấp nhận tại trọng tài hay không?
10. Bên nào phải trả chi phí triệu tập người làm chứng?
11. Bên nào phải trả chi phí giám định, định giá tài sản?
12. Bên nào phải trả chi phí tham vấn chuyên gia?
 • VCCI
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thương
  Trường Đại Học Luật
  VCCI