FAQ

Hãy để chúng tôi giải đáp những thắc mắc của bạn

Bạn có thể dựa vào các chủ đề dưới đây để tìm câu trả lời

1. Hội đồng trọng tài có bao nhiêu Trọng tài viên? Nếu các bên không có thỏa thuận về số lượng Trọng tài viên thì tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài có bao nhiêu Trọng tài viên?

Theo Điều 11 Quy tắc VIAC, vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên hoặc Trọng tài viên duy nhất. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận vụ tranh chấp được giải quyết bởi Trọng tài viên duy nhất thì vụ tranh chấp được giải quyết bởi Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên.

2. Việc thành lập Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên được tiến hành như thế nào?
3. Việc thành lập Hội đồng Trọng tài gồm Trọng tài viên duy nhất được thực hiện như thế nào?
4. Trường hợp Bị đơn không chọn Trọng tài viên thì việc thành lập Hội đồng Trọng tài sẽ được tiến hành như thế nào
5. Khi có khiếu nại về thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài thì ai có thẩm quyền xem xét khiếu nại và trong thời gian khiếu nại thì tố tụng trọng tài có bị dừng lại hay không?
6. Hội đồng trọng tài có thẩm quyền ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không?
7. Hội đồng Trọng tài có thẩm quyền thu thập chứng cứ hay không?
8. Hội đồng trọng tài có thẩm quyền triệu tập người làm chứng hay không?
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI