FAQ

Hãy để chúng tôi giải đáp những thắc mắc của bạn

Bạn có thể dựa vào các chủ đề dưới đây để tìm câu trả lời

1. Muốn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài phải có điều kiện gì?
Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại, tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thỏa thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Như vậy, điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là phải có thỏa thuận trọng tài.
2. Trường hợp các bên đã ký thỏa thuận trọng tài nhưng khi tranh chấp phát sinh, một bên có thể khởi kiện tại Tòa án được hay không?
3. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu trong những trường hợp nào?
4. Trường hợp nào thì thỏa thuận trọng tài bị coi là không thể thực hiện được?
5. Thỏa thuận trọng tài được thể hiện bằng những hình thức nào?
6. Trường hợp các bên vừa thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài vừa thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Tòa án thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?
7. Thỏa thuận trọng tài và hợp đồng có quan hệ như thế nào?
8. Thời hiện khởi kiện tại Trọng tài được quy định như thế nào?
9. Khi nào thì được coi là mất quyền phản đối?
10. Các bên có thể thỏa thuận địa điểm trọng tài được không? Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì địa điểm trọng tài được xác định như thế nào?
11. Các bên có thể thỏa thuận ngôn ngữ trọng tài được không? Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì ngôn ngữ trọng tài được xác định như thế nào?
12. Các bên có thể thỏa thuận luật áp dụng để giải quyết vụ tranh chấp được không? Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì việc xác định luật áp dụng được thực hiện như thế nào?
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI