FAQ

Hãy để chúng tôi giải đáp những thắc mắc của bạn

Bạn có thể dựa vào các chủ đề dưới đây để tìm câu trả lời

1. Phán quyết trọng tài được lập theo nguyên tắc nào?
Theo Điều 31 Quy tắc VIAC, trong trường hợp Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên, Phán quyết trọng tài và các Quyết định của Hội đồng Trọng tài được lập theo nguyên tắc đa số. Nếu không đạt được đa số, Phán quyết trọng tài và các Quyết định của Hội đồng Trọng tài được quyết định bởi Chủ tịch Hội đồng Trọng tài.
2. Phán quyết trọng tài có thể bị kháng cáo không?
3. Phán quyết trọng tài được lập bằng hình thức nào và gồm những nội dung gì
4. Có cơ chế sửa chữa và giải thích Phán quyết trọng tài; lập Phán quyết trọng tài bổ sung hay không?
5. Phán quyết trọng tài VIAC được thi hành theo trình tự như thế nào?
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI