FAQ

Hãy để chúng tôi giải đáp những thắc mắc của bạn

Bạn có thể dựa vào các chủ đề dưới đây để tìm câu trả lời

1. Khi nào thì tố tụng trọng tài tại VIAC bắt đầu?
Theo Điều 5 Quy tắc VIAC, tố tụng trọng tài bắt đầu từ ngày VIAC nhận được Đơn khởi kiện của Nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy tắc.
2. Khi nào thì tố tụng trọng tài tại VIAC kết thúc?
3. Tố tụng trọng tài tại VIAC bắt đầu như thế nào?
4. Thông báo, tài liệu của mỗi bên gửi tới VIAC có thể gửi bằng những hình thức nào?
5. Các thông báo, tài liệu (Đơn khởi kiện, Bản tự bảo vệ, Đơn kiện lại và những tài liệu khác) có thể được thực hiện bằng ngôn ngữ nào?
6. Tài liệu kèm theo Đơn khởi kiện, Bản tự bảo vệ, Đơn kiện lại và các tài liệu khác có phải công chứng không?
7. Khi nào thì VIAC gửi Thông báo và Đơn khởi kiện của Nguyên đơn cho Bị đơn?
8. VIAC có thể gửi Thông báo và Đơn khởi kiện của Nguyên đơn cho Bị đơn ngay sau khi nhận được Đơn khởi kiện của Nguyên đơn hay không?
9. Đơn khởi kiện gồm những nội dung gì?
10. Kèm theo Đơn khởi kiện phải có những tài liệu nào?
11. Ai là người có thẩm quyền ký Đơn khởi kiện?
12. Bản tự bảo vệ gồm những nội dung gì?
13. Thời hạn nộp Bản tự bảo vệ là bao lâu?
14. Bị đơn có thể gia hạn nộp Bản tự bảo vệ không?
15. Trường hợp Bị đơn không nộp Bản tự bảo vệ thì tố tụng trọng tài có được tiếp tục hay không?
16. Bản tự bảo vệ có thể gộp chung với Đơn kiện lại hay không?
17. Bị đơn có thể kiện lại Nguyên đơn được không? Trình tự giải quyết đơn kiện lại như thế nào?
18. Đơn kiện lại gồm những nội dung gì?
19. Nguyên đơn có thể rút Đơn khởi kiện, Bị đơn có thể rút Đơn kiện lại được không và vào thời điểm nào?
20. Nguyên đơn có thể sửa đổi bổ sung Đơn khởi kiện, Bị đơn có thể sửa đổi, bổ sung Đơn kiện lại và/hoặc Bản tự bảo vệ được không và vào thời điểm nào?
21. Trường hợp nào thì vụ tranh chấp được đình chỉ giải quyết?
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI