Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Phạm Duy Nghĩa Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) – trực thuộc VIAC Kinh doanh thương mại, Đầu tư Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
2 Trương Trọng Nghĩa Luật sư thành viên, YKVN Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Việt
3 Nguyễn Khánh Ngọc Thứ trưởng, Bộ Tư pháp Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
4 Hồ Thúy Ngọc Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương Sở hữu trí tuệ Tiếng Anh, Tiếng Việt
5 Đỗ Khôi Nguyên Luật sư thành viên tại YKVN (Singapore) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Xây dựng, Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
6 Trương Nhật Quang Luật sư điều hành, Công ty Luật YKVN Năng lượng, Đầu tư, Mua bán & Sáp nhập Tiếng Anh
7 Trần Cảnh Nhứt Phó Chủ nhiệm, Đoàn luật sư Tp. Đà Nẵng Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Việt
8 Nguyễn Như Phát Nguyên Viện trưởng, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Việt
9 Nguyễn Công Phú Nguyên Thẩm phán – Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh Tiếng Việt
10 Đoàn Minh Phụng Phó trưởng Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm kiêm Trưởng bộ môn Bảo hiểm Học viện Tài chính Bảo hiểm Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI