Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Dương Quốc Thành Giám đốc, Luật sư Điều hành Công ty Luật ALV Lawyers Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Thương mại quốc tế, Trọng tài, Hòa giải Tiếng Anh, Tiếng Việt
2 Bùi Văn Thành Luật sư, Trưởng văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Bất động sản, Mua bán & Sáp nhập Tiếng Trung, Tiếng Việt
3 Đỗ Cao Thắng Luật sư Văn phòng luật sư Đỗ Cao Thắng Đầu tư Tiếng Anh, Tiếng Việt
4 Nguyễn Huy Thắng Luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Huy Thắng Bảo hiểm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
5 Lê Xuân Thân Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Khánh Hòa Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Xây dựng, Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Bất động sản Tiếng Anh, Tiếng Việt
6 Trần Đình Thiên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
7 Nguyễn Đình Thơ Luật sư tư vấn độc lập, Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ Tiếng Nga, Tiếng Việt
8 Võ Thanh Thu Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Đầu tư, Bảo hiểm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
9 Phan Thị Bình Thuận Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Tiếng Anh, Tiếng Việt
10 Tạ Thị Thuận Trọng tài viên Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Tiếng Anh, Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI