Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nguyễn Trọng Thùy Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Sóng Thần Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Việt
2 Nguyễn Bắc Thủy Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng Xây dựng Tiếng Anh, Tiếng Việt
3 Trương Thanh Thủy Chuyên gia bảo hiểm độc lập Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Bảo hiểm Tiếng Anh, Tiếng Việt
4 Phan Hữu Thư Luật sư, Trưởng VPLS Phan Hữu Thư & Cộng sự Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Việt
5 Nguyễn Văn Tiến Luật sư, Trưởng VPLS Phan Hữu Thư & Cộng sự Kinh doanh thương mại Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
6 Phạm Vũ Khánh Toàn Trưởng VP Luật sư Phạm và liên danh Sở hữu trí tuệ Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
7 Nguyễn Thị Thu Trang Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (CWIT), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Việt
8 Quách Minh Trí Công nghệ thông tin, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Thương mại quốc tế, Nhượng quyền thương mại Tiếng Anh, Tiếng Việt
9 Nguyễn Văn Trung Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh thương mại Tiếng Việt
10 Lương Văn Trung Luật sư Thành viên, Công ty Luật Lexcomm Vietnam LLC Xây dựng, Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Chứng khoán, Bất động sản, Mua bán & Sáp nhập, Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI