Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Lưu Tiến Dũng Luật sư thành viên Công ty Luật hợp danh YKVN Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Nhượng quyền thương mại Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
2 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS) Xây dựng Tiếng Anh, Tiếng Việt
3 Vũ Ánh Dương Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Việt
4 Chu Khắc Hoài Dương Luật sư Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh thương mại, Năng lượng, Đầu tư Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
5 Đỗ Văn Đại Trưởng Khoa Luật Dân sự - Trường Đại học Luật TP. HCM Kinh doanh thương mại, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt
6 Ninh Viết Định Nguyên Trưởng Ban Quản lý Xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam Xây dựng, Năng lượng Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
7 Trần Đình Hảo Nguyên Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Đức
8 Trương Thanh Đức Giám đốc Công ty Luật TNHH ANVI Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Bảo hiểm, Bất động sản, Mua bán & Sáp nhập, Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Việt
9 Trần Vĩnh Đức Chủ tịch Công ty Môi giới bảo hiểm Bảo An Đầu tư, Bảo hiểm, Chứng khoán, Tài chính Ngân hàng, Bảo hiểm hàng hải Tiếng Việt
10 Bùi Lê Hà Giảng viên, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương Kinh doanh thương mại, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI