Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Phạm Tuấn Anh Nguyên Thẩm Phán – Chánh án Tòa Kinh tế Hà Nội Trọng tài, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
2 Mai Anh Nguyên Phó Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội Công nghệ thông tin Tiếng Đức, Tiếng Anh
3 Vũ Bằng Nguyên chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tài chính Ngân hàng, Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Tạ Thanh Bình Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tài chính Ngân hàng, Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
5 Nguyễn Bá Bình Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội Trọng tài, Thương mại quốc tế Tiếng Anh
6 Nông Quốc Bình Nguyên Phó Trưởng Khoa Pháp luật Quốc tế Đại học Luật Hà Nội Trọng tài, Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh
7 Hoàng Văn Châu Nguyên Hiệu trưởng, trường Đại học Ngoại thương Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Logistics, Vận tải đường biển Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga
8 Hồ Kim Minh Châu Giám đốc điều hành Công ty Luật CHAU HO & PARTNERS Trọng tài, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
9 Nguyễn Hữu Chí Nguyên Tổng thư ký, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga
10 Phạm Liêm Chính Trưởng Văn phòng, Văn phòng Luật sư Chính và Cộng sự Đầu tư Tiếng Pháp, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI