Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Bạch Quốc An Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp Đầu tư, Thương mại quốc tế, Sở hữu trí tuệ Tiếng Việt, Tiếng Anh
2 Đặng Việt Anh Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH ANHISA Mua bán & Sáp nhập, Thương mại quốc tế, Xây dựng, Vận tải đường biển Tiếng Việt, Tiếng Anh
3 Phạm Tuấn Anh Nguyên Thẩm Phán – Chánh án Tòa Kinh tế Hà Nội Trọng tài, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Lại Thị Vân Anh Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Đầu tư, Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh
5 Mai Anh Nguyên Phó Chủ tịch Hội Tin học Viễn thông Hà Nội Công nghệ thông tin Tiếng Đức, Tiếng Anh
6 Hà Công Anh Bảo Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Luật, Trường đại học Ngoại thương Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Tài chính Ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Anh
7 Vũ Bằng Nguyên chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tài chính Ngân hàng, Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh
8 Tạ Thanh Bình Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tài chính Ngân hàng, Chứng khoán Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
9 Nguyễn Bá Bình Trưởng Khoa Pháp luật thương mại quốc tế - Đại học Luật Hà Nội Trọng tài, Thương mại quốc tế Tiếng Anh
10 Nông Quốc Bình Nguyên Phó Trưởng Khoa Pháp luật Quốc tế Đại học Luật Hà Nội Trọng tài, Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI