Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Trần Duy Cảnh Luật sư Điều hành – Dentons Luật Việt Trọng tài, Đầu tư, Mua bán & Sáp nhập, Kinh doanh thương mại, Bất động sản Tiếng Việt, Tiếng Anh
2 Hoàng Văn Châu Nguyên Hiệu trưởng, trường Đại học Ngoại thương Kinh doanh thương mại, Thương mại quốc tế, Logistics, Vận tải đường biển Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga
3 Hồ Kim Minh Châu Giám đốc điều hành Công ty Luật CHAU HO & PARTNERS Trọng tài, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh
4 Nguyễn Hữu Chí Nguyên Tổng thư ký, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Thương mại quốc tế Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Nga
5 Nguyễn Chính Luật sư Thành viên Công ty Luật hợp danh NGHIÊM & CHÍNH Hòa giải, Trọng tài, Đầu tư, Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Đức
6 Phạm Liêm Chính Trưởng Văn phòng, Văn phòng Luật sư Chính và Cộng sự Đầu tư Tiếng Pháp, Tiếng Anh
7 Lê Bá Thành Chung Luật sư Thành viên Điều hành Công ty Luật TNHH Xây Dựng Việt Nam (CLVN) Đầu tư, Thương mại quốc tế, Cơ sở hạ tầng, Xây dựng, Năng lượng Tiếng Việt, Tiếng Anh
8 Phạm Sỹ Chung Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Gia Phạm Đầu tư, Mua bán & Sáp nhập, Kinh doanh thương mại, Nhượng quyền thương mại, Sở hữu trí tuệ Tiếng Anh, Tiếng Nga
9 Trần Chủng Chủ tịch Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ (VARSI) Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
10 Đào Ngọc Chuyền Phó chủ tịch, Liên đoàn Luật sư Việt Nam Trọng tài, Kinh doanh thương mại, Tài chính Ngân hàng Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI