Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nông Quốc Bình Nguyên Phó Trưởng Khoa Pháp luật Quốc tế Đại học Luật Hà Nội Thương mại quốc tế, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
2 Trần Duy Cảnh Luật sư Điều hành – Dentons Luật Việt Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Bất động sản, Mua bán & Sáp nhập, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
3 Hồ Kim Minh Châu Giám đốc điều hành Công ty Luật CHAU HO & PARTNERS Xây dựng, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
4 Hoàng Văn Châu Nguyên Hiệu trưởng, trường Đại học Ngoại thương Kinh doanh thương mại, Logistics, Thương mại quốc tế, Vận tải đường biển Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
5 Nguyễn Thị Hải Chi Luật sư thành viên, Công ty Luật TNHH TGT Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), Kinh doanh thương mại, Tài chính Ngân hàng, Thương mại quốc tế, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
6 Nguyễn Hữu Chí Nguyên Tổng thư ký, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
7 Phạm Liêm Chính Trưởng Văn phòng, Văn phòng Luật sư Chính và Cộng sự Đầu tư Tiếng Anh, Tiếng Pháp
8 Nguyễn Chính Luật sư Thành viên Công ty Luật hợp danh NGHIÊM & CHÍNH Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Trọng tài, Hòa giải Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Việt
9 Phạm Sỹ Chung Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Gia Phạm Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Mua bán & Sáp nhập, Nhượng quyền thương mại Tiếng Anh, Tiếng Nga
10 Lê Bá Thành Chung Luật sư Thành viên Điều hành Công ty Luật TNHH Xây Dựng Việt Nam (CLVN) Xây dựng, Năng lượng, Đầu tư, Thương mại quốc tế, Cơ sở hạ tầng Tiếng Anh, Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI