Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Nguyễn Chính Luật sư Thành viên Công ty Luật hợp danh NGHIÊM & CHÍNH Lao động, Đầu tư, Kinh doanh thương mại Tiếng Đức, Tiếng Anh
2 Phạm Sỹ Chung Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Gia Phạm Mua bán và sáp nhập, Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tiếng Nga, Tiếng Anh
3 Đào Ngọc Chuyền Giám đốc Công ty luật TNHH Đào và Đồng nghiệp (Dao & Brothers Law Firm) Hải quan, Thuế, Tài chính ngân hàng Tiếng Anh
4 Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Thuế Tiếng Nga, Tiếng Anh
5 Nguyễn Đình Cung Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương Kinh tế vĩ mô, Chính sách công, Luật Doanh nghiệp Tiếng Anh
6 Trần Quang Cường Trưởng ban phân bố tổn thất chung, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hàng hải, Logistics, Kinh doanh thương mại Tiếng Nga, Tiếng Anh
7 Nguyễn Ngọc Dũng Phó Giám đốc Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam Xây dựng Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt
8 Phạm Mạnh Dũng Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Đầu tư, Xây dựng Tiếng Việt, Tiếng Nga, Tiếng Anh
9 Nguyễn Mạnh Dũng Chủ tịch Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập Thương mại, Hàng hải, Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) Tiếng Việt, Tiếng Anh
10 Võ Hùng Dũng Nguyên Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ Kinh doanh thương mại Tiếng Việt, Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp