Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Hoàng Văn Châu Nguyên Hiệu trưởng, trường Đại học Ngoại thương Hàng hải, Bảo hiểm, Thương mại quốc tế Tiếng Nga, Tiếng Anh
2 Nguyễn Hữu Chí Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Thương mại quốc tế, Kinh doanh thương mại Tiếng Nga, Tiếng Anh
3 Nguyễn Chính Luật sư Thành viên Công ty Luật hợp danh NGHIÊM & CHÍNH Lao động, Đầu tư, Kinh doanh thương mại Tiếng Đức, Tiếng Anh
4 Phạm Liêm Chính Trưởng Văn phòng, Văn phòng Luật sư Chính và Cộng sự Luật Doanh nghiệp, Thương mại quốc tế, Đầu tư Tiếng Pháp, Tiếng Anh
5 Trần Chủng Chuyên gia Cao cấp, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng Xây dựng Tiếng Anh
6 Phạm Sỹ Chung Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Gia Phạm Đầu tư, Xuất nhập khẩu Tiếng Nga, Tiếng Anh
7 Đào Ngọc Chuyền Giám đốc Công ty luật TNHH Đào và Đồng nghiệp (Dao & Brothers Law Firm) Hải quan, Thuế, Tài chính ngân hàng Tiếng Anh
8 Ong Colin Luật sư cao cấp tại Dịch vụ pháp lý Dr Colin Ong Thương mại, Bảo hiểm, Tài chính ngân hàng Malay/Bahasa Indonesia, Tiếng Trung, Tiếng Anh
9 Nguyen Corinne Nguyên Phó luật sư tại Ban Thư ký Tòa án Trọng tài Quốc tế (Paris) Giải quyết tranh chấp, Thương mại Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
10 Nguyễn Đình Cung Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương Kinh tế vĩ mô, Chính sách công, Luật Doanh nghiệp Tiếng Anh
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp