Danh sách Trọng tài viên

Danh sách Trọng tài viên

Trọng tài viên

STT Họ và tên Công việc Lĩnh vực hoạt động Ngôn ngữ
1 Hoàng Văn Châu Nguyên Hiệu trưởng, trường Đại học Ngoại thương Kinh doanh thương mại, Logistics, Thương mại quốc tế, Vận tải đường biển Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
2 Hồ Kim Minh Châu Giám đốc điều hành Công ty Luật CHAU HO & PARTNERS Xây dựng, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
3 Nguyễn Hữu Chí Nguyên Tổng thư ký, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam Thương mại quốc tế Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
4 Nguyễn Chính Luật sư Thành viên Công ty Luật hợp danh NGHIÊM & CHÍNH Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Trọng tài, Hòa giải Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Việt
5 Phạm Liêm Chính Trưởng Văn phòng, Văn phòng Luật sư Chính và Cộng sự Đầu tư Tiếng Anh, Tiếng Pháp
6 Lê Bá Thành Chung Luật sư Thành viên Điều hành Công ty Luật TNHH Xây Dựng Việt Nam (CLVN) Xây dựng, Năng lượng, Đầu tư, Thương mại quốc tế, Cơ sở hạ tầng Tiếng Anh, Tiếng Việt
7 Phạm Sỹ Chung Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Gia Phạm Kinh doanh thương mại, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Mua bán & Sáp nhập, Nhượng quyền thương mại Tiếng Anh, Tiếng Nga
8 Đào Ngọc Chuyền Phó chủ tịch, Liên đoàn Luật sư Việt Nam Kinh doanh thương mại, Tài chính Ngân hàng, Trọng tài Tiếng Anh, Tiếng Việt
9 Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Tư vấn thuế, Tài chính Ngân hàng Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Việt
10 Nguyễn Đình Cung Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Kinh doanh thương mại, Đầu tư Tiếng Anh, Tiếng Việt
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI