Tuyển dụng

Tuyển dụng

[Tháng 02/2021] – Tuyển dụng 01 nhân viên xúc tiến có thời hạn làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 02/2021] – Tuyển dụng 01 nhân viên xúc tiến có thời hạn làm việc tại văn phòng Hà Nội

01 Tháng 3, 2021

Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được chính thức thành lập ngày 27/04/2018 và là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại chuyên nghiệp theo quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 về hòa giải thương mại. Với đội ngũ Hòa giải viên là các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực pháp luật và kinh tế và được đào tạo chuyên sâu về giải quyết tranh chấp nói chung cũng như hòa giải thương mại nói riêng và nhân sự có trình độ cao, trẻ trung và thân thiện, VMC mong muốn sẽ là Trung tâm được các doanh nghiệp tin tưởng, ưu tiên lựa chọn khi có tranh chấp phát sinh.Để đáp ứng nhu cầu phát triển, VMC cần tuyển 01 nhân viên xúc tiến, làm việc tại văn phòng Hà Nội. Thông tin cụ thể như sau:

[Tháng 02/2021] – Tuyển 02 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 02/2021] – Tuyển 02 Thực tập sinh nghề Luật: Nghiên cứu và hỗ trợ hoạt động tố tụng làm việc tại văn phòng Hà Nội

22 Tháng 2, 2021

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 cộng tác viên bán thời gian làm việc tại văn phòng Hà Nội, thông tin chi tiết như sau:

[Tháng 02/2021] – Tuyển 02 Cộng tác viên Marketing làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 02/2021] – Tuyển 02 Cộng tác viên Marketing làm việc tại văn phòng Hà Nội

22 Tháng 2, 2021

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 02 cộng tác viên bán thời gian hỗ trợ hoạt động Marketing, thông tin chi tiết như sau:

[Tháng 02/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Content marketing làm việc tại văn phòng Hà Nội

[Tháng 02/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Content marketing làm việc tại văn phòng Hà Nội

22 Tháng 2, 2021

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 cộng tác viên bán thời gian làm việc tại văn phòng Hà Nội, thông tin chi tiết như sau:

[Tháng 02/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian

[Tháng 02/2021] – Tuyển 01 Cộng tác viên Thiết kế bán thời gian

22 Tháng 2, 2021

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư, v.v. với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. VIAC không ngừng lớn mạnh, phát triển, đem lại niềm tin và là chỗ dựa về công lý của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.Để mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới VIAC có nhu cầu tuyển dụng 01 Cộng tác viên thiết kế, thông tin chi tiết như sau:

[Tháng 01/2021] Tuyển 01 Cộng tác viên truyền thông Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 01/2021] Tuyển 01 Cộng tác viên truyền thông Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

05 Tháng 1, 2021

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,… với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

[Tháng 11/2020] Tuyển 02 Cộng tác viên Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

[Tháng 11/2020] Tuyển 02 Cộng tác viên Ban Xúc tiến & Đào tạo làm việc tại Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

16 Tháng 11, 2020

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) là tổ chức trọng tài quy chế đầu tiên tại Việt Nam với trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại. VIAC đã giải quyết hàng nghìn vụ tranh chấp liên quan đến tất cả lĩnh vực thương mại như mua bán hàng hóa, vận tải, bảo hiểm, xây dựng, tài chính, ngân hàng, đầu tư,… với các bên tranh chấp đến từ 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tuyển cộng tác viên Ban Thư ký

Tuyển cộng tác viên Ban Thư ký

16 Tháng 9, 2020

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28/04/1993 của Thủ tướng Chính phủ. VIAC là tổ chức trọng tài lớn nhất và có uy tín tại Việt Nam, có chức năng giải quyết các tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế bằng phương thức trọng tài và hòa giải.

Tuyển dụng Cộng tác viên pháp lý làm việc tại Ban Thư ký VIAC - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

Tuyển dụng Cộng tác viên pháp lý làm việc tại Ban Thư ký VIAC - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

28 Tháng 8, 2020

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) trong tháng 9/2020 có nhu cầu tuyển dụng vị trí Cộng tác viên pháp lý hỗ trợ công việc như sau:*Số lượng: 02 Cộng tác viên, làm việc tại VIAC – Chi nhánh Tp. HCM

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp