THƯ VIỆN

Tài liệu sự kiện

Lớp đào tạo trực tuyến “Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP – Một số cập nhật mới và lưu ý cho doanh nghiệp”

Lớp đào tạo trực tuyến “Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP – Một số cập nhật mới và lưu ý cho doanh nghiệp”

Với mục tiêu cung cấp thông tin, giải đáp những vướng mắc cho doanh nghiệp về một số điểm mới của Luật đầu tư 2020 và các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Nghệ An tổ chức lớp đào tạo trực tuyến với chủ đề “Luật Đầu tư và Nghị định 31/2021/NĐ-CP – Một số cập nhật mới và lưu ý cho doanh nghiệp”.
20 Tháng 8, 2021
Trực tuyến
Download
Hội thảo trực tuyến "Bàn về những tranh chấp trong hợp đồng thầu xây dựng hiện nay và cách giải quyết"

Hội thảo trực tuyến "Bàn về những tranh chấp trong hợp đồng thầu xây dựng hiện nay và cách giải quyết"

CHỦ ĐỀ
▪ Chủ đề 01: Xử lý nợ đọng trong các hợp đồng thầu xây dựng - Từ một số vụ kiện thực tế;
▪ Chủ đề 02: Thực tiễn tranh chấp và tiến trình giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thầu xây dựng & các lưu ý rút ra cho giai đoạn soạn thảo và quản lý thực hiện hợp đồng của các nhà thầu.
22 Tháng 7, 2021
Trực tuyến
Download
Khóa đào tạo trực tuyến “Luật doanh nghiệp 2020 - Một số hướng dẫn áp dụng mới và lưu ý cho doanh nghiệp”

Khóa đào tạo trực tuyến “Luật doanh nghiệp 2020 - Một số hướng dẫn áp dụng mới và lưu ý cho doanh nghiệp”

Với mong muốn gửi đến quý doanh nghiệp cập nhật kịp thời những điểm sửa đổi, bổ sung của Luật Doanh nghiệp 2020 và hướng dẫn vận dụng hiệu quả các quy định của pháp luật liên quan, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập Quốc tế (CIIS) tổ chức khóa đào tạo “Luật doanh nghiệp 2020 - Một số hướng dẫn áp dụng mới và lưu ý cho doanh nghiệp”.
20 Tháng 7, 2021
Trực tuyến
Download
Hội thảo trực tuyến: "Quản lý hợp đồng xây dựng và giải pháp trong giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng"

Hội thảo trực tuyến: "Quản lý hợp đồng xây dựng và giải pháp trong giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng"

Với mục tiêu cung cấp cho doanh nghiệp phương án quản lý hợp đồng xây dựng hiệu quả cùng với đó là giải pháp giải quyết tranh chấp phù hợp, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Trường Đại học Bách khoa TP. HCM và Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Quản lý hợp đồng xây dựng và giải pháp trong giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng”.
17 Tháng 7, 2021
Trực tuyến
Download
2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 07: Tránh thỏa thuận trọng tài khiếm khuyết – Một số lưu ý trong quá trình soạn thảo

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 07: Tránh thỏa thuận trọng tài khiếm khuyết – Một số lưu ý trong quá trình soạn thảo

Nội dung: (1) Các yếu tố cốt lõi của một thỏa thuận trọng tài có hiệu lực; (2) Cách xử lý một điều khoản trọng tài khiếm khuyết/ khuyết tật.

15 Tháng 7, 2021
Webinar
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp