THƯ VIỆN

Tài liệu sự kiện

AMS2023 | Diễn đàn thảo luận "Thuận lợi hóa quá trình giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài tại Việt Nam"

AMS2023 | Diễn đàn thảo luận "Thuận lợi hóa quá trình giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài tại Việt Nam"

Nhằm tạo ra một diễn đàn thảo luận mở cho cộng đồng doanh nghiệp, các luật , chuyên gia, các nhân quan tâm đến lĩnh vực ADRs, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Trường Đại học Luật TP. HCM, Đoàn Luật sư TP. HCM và Trung tâm Hòa giải Việt Nam quyết định tổ chức Diễn đàn thảo luận: Thuận lợi hóa quá trình giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài tại Việt Nam nhằm thảo luận về các vấn đề đáng chú ý liên quan đến phương thức trọng tài
14 Tháng 4, 2023
Tp. Hồ Chí Minh
Download
AMS2023 | Hội thảo "Tính chung thẩm của phán quyết và các quyết định của Hội đồng trọng tài"

AMS2023 | Hội thảo "Tính chung thẩm của phán quyết và các quyết định của Hội đồng trọng tài"

Trên thực tế, tính chung thẩm của phán quyết các quyết định của trọng tài cũng những hạn chế phát sinh từ nhiều tình huống gây bối rối trong việc xác định hiệu lực của các phán quyết, quyết định của Hội đồng trọng tài. Trên tinh thần thảo luận các vấn đề liên quan đến tính chung thẩm của các phán quyết, quyết định của Hội đồng Trọng tài từ nhiều góc độ: thực tiễn trên quan điểm quốc tế, Hội thảoTính chung thẩm của phán quyết các quyết định của Hội đồng trọng tàiđược phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cùng Trường Đại học Kinh tế, Luật Quản Nhà nước, Đại học UEH hướng tới đóng góp, hoàn thiện khung pháp điều chỉnh hoạt động trọng tài cũng như quy định liên quan đến nguyên tắc chung thẩm.
06 Tháng 4, 2023
Tp. Hồ Chí Minh
Download
AMS2023 | Hội thảo "Chứng cứ trong tố tụng trọng tài: Nhìn từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế"

AMS2023 | Hội thảo "Chứng cứ trong tố tụng trọng tài: Nhìn từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế"

Chứng cứ trong tố tụng trọng tài luôn là vấn đề được nhiều trọng tài viên, luật sư, luật gia dành nhiều quan tâm. Bởi lẽ, việc thu thập và đánh giá chứng cứ là một trong những hoạt động quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của quá trình giải quyết tranh chấp. Thực tiễn cho thấy, các quy định về chứng cứ trong pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam còn chưa cụ thể và có thể gây khó khăn trong quá trình áp dụng.

Hướng đến bàn luận các vấn đề liên quan tới chứng cứ trong tố tụng trọng tài qua nhiều góc độ, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cùng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo “Chứng cứ trong tố tụng trọng tài: Nhìn từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế”. Thông qua hội thảo, VIAC cùng đối tác mong muốn đóng góp, hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động trọng tài nói chung và quá trình thu thập và đệ trình chứng cứ nói riêng.  

31 Tháng 3, 2023
Tp. Hồ Chí Minh
Download
AMS2023 | Hội thảo "Các vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại"

AMS2023 | Hội thảo "Các vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại"

Nhìn chung, thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài thương mại theo luật định đã có phạm vi phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như nhu cầu giải quyết tranh chấp thực tiễn, cụ thể, rõ ràng và thống nhất. Điều này góp phần mang lại nhiều tác động tích cực: tăng số lượng tranh chấp được giải quyết ở Trọng tài thương mại, nhờ đó giảm tải được hoạt động giải quyết tranh chấp ở hệ thống toà án; rút ngắn thời hạn giải quyết, qua đó giảm thiệt hại chi phí cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp; đảm bảo tính bảo mật cho các bên tham gia tranh chấp. Bên cạnh những điểm tích cực trên, các quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong hệ thống pháp luật Việt Nam còn tồn tại nhiều vướng mắc gây khó khăn trong quá trình áp dụng thực tế. Trên cơ sở thảo luận các vấn đề nổi bật liên quan đến thẩm quyền của trọng tài thương mại trong hoạt động giải quyết tranh chấp, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (UEL) tổ chức hội thảo “Các vấn đề về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài thương mại” với sự tham luận của nhiều chuyên gia là trọng tài viên, luật sư, luật gia nổi tiếng.  

23 Tháng 3, 2023
Tp. Hồ Chí Minh
Download
Tọa đàm "Tranh chấp tài chính - Ngân hàng: Một số bàn luận và định hướng phương thức giải quyết hiệu quả"

Tọa đàm "Tranh chấp tài chính - Ngân hàng: Một số bàn luận và định hướng phương thức giải quyết hiệu quả"

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng đa dạng và phát triển. Mặc dù tranh chấp trong các hoạt động ngân hàng thương mại là điều không ai mong muốn, tuy nhiên đây là điều không thể tránh khỏi và hơn nữa là đang có xu hướng gia tăng. Chính vì vậy, việc tìm hiểu và vận dụng các phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả là rất cần thiết.
25 Tháng 11, 2022
TP. Hồ Chí Minh
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI