THƯ VIỆN

Tài liệu sự kiện

Hội thảo “Logistics vùng Đông Nam Bộ - Chia sẻ và góc nhìn từ chuyên gia”

Hội thảo “Logistics vùng Đông Nam Bộ - Chia sẻ và góc nhìn từ chuyên gia”

Khu vực Đông Nam Bộ đang có những đóng góp lớn đối với nền kinh tế - xã hội, không chỉ trong vùng mà còn của cả nước. Tuy nhiên, những hạn chế, bất cập về hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng hay sự liên kết các tỉnh trong khu vực đang gây ra những trở ngại, kìm hãm sự phát triển chung.
23 Tháng 11, 2022
TP. Hồ Chí Minh
Download
Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế dành cho cán bộ Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành hàng”

Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế dành cho cán bộ Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành hàng”

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, các Hiệp hội doanh nghiệp, Hội ngành hàng chính là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp hoạt động trong từng lĩnh vực ngành hàng của nền kinh tế.
17 Tháng 11, 2022
TP. Hồ Chí Minh
Download
Hội thảo “Phòng tránh rủi ro trong giao thương quốc tế - Góc nhìn từ người trong cuộc”

Hội thảo “Phòng tránh rủi ro trong giao thương quốc tế - Góc nhìn từ người trong cuộc”

Với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn cũng như các biện pháp, cách thức phòng tránh rủi ro trong hoạt động giao thương quốc tế, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh (FTU) và Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) tổ chức Hội thảo với chủ đề: PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ - GÓC NHÌN TỪ NGƯỜI TRONG CUỘC

27 Tháng 10, 2022
TP. Hồ Chí Minh + Hà Nội
Download
Hội thảo “Cơ chế pháp lý giải quyết tranh chấp thuế: Thực tiễn Việt Nam và bài học trong khu vực”

Hội thảo “Cơ chế pháp lý giải quyết tranh chấp thuế: Thực tiễn Việt Nam và bài học trong khu vực”

Hướng đến mục tiêu cung cấp thông tin, thảo luận sâu hơn về các cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến thuế trong bối cảnh mới, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Câu lạc bộ Luật sư Thương mại Quốc tế Việt Nam (VBLC) quyết định tổ chức Hội thảo với chủ đề: CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THUẾ: THỰC TIỄN VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TRONG KHU VỰC

24 Tháng 10, 2022
TP. Hồ Chí Minh
Download
Hội thảo "Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án đối tác Công - Tư tại Việt Nam thông qua Trọng tài và Hòa giải"

Hội thảo "Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án đối tác Công - Tư tại Việt Nam thông qua Trọng tài và Hòa giải"

Với mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng ngừa, quản lý và giải quyết các tranh chấp thông qua các cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật Việt Nam, VIAC tổ chức hội thảo với chủ đề “Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án đối tác công tư tại Việt Nam thông qua Hòa giải và Trọng tài”
22 Tháng 9, 2022
Tp. Hà Nội
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI