THƯ VIỆN

Tài liệu sự kiện

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 02: Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng - Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 02: Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng - Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý

Nội dung: (1) Một số thông tin chung về xu hướng kết hợp nhiều hình thức giải quyết tranh chấp và việc soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng cho các giao dịch phức tạp tại Việt Nam; (2) Thực tiễn hiệu lực và thi hành của các điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng tại Việt Nam và nước ngoài.
30 Tháng 6, 2021
Trực tuyến
Download
2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 01: Những cân nhắc khi lựa chọn Trọng tài viên trong thủ tục trọng tài: Từ góc nhìn thực tiễn trọng tài Việt Nam và nước ngoài

2021 VIAC's Arbitration Series | Chủ đề 01: Những cân nhắc khi lựa chọn Trọng tài viên trong thủ tục trọng tài: Từ góc nhìn thực tiễn trọng tài Việt Nam và nước ngoài

Nội dung: (1) Những yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn trọng tài viên bởi các bên tranh chấp và khi lựa chọn Chủ tịch Hội đồng trọng tài; (2) Chia sẻ thực tiễn về lựa chọn trọng tà viên từ góc nhìn Luật sư, Trọng tài viên và tổ chức trọng tài.
03 Tháng 6, 2021
Trực tuyến
Download
Khóa tập huấn "Nâng cao năng lực vận dụng giải quyết tranh chấp trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh phát triển thương mại điện tử"

Khóa tập huấn "Nâng cao năng lực vận dụng giải quyết tranh chấp trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh phát triển thương mại điện tử"

Với mục tiêu cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin cần thiết về phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến, trong các ngày 19/6, 22/6-23/6, 24/6-25/6/2021 vừa qua, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức thành công Chuỗi tập huấn và hướng dẫn thủ tục về giải quyết tranh chấp trực tuyến thuộc Dự án “Thúc đẩy giải quyết tranh chấp trực tuyến trong Thương mại điện tử nhằm bảo vệ người tiêu dùng” với gần gần 300 đại biểu tham dự ở 3 đợt tập huấn.

25 Tháng 6, 2021
Trực tuyến
Download
Hướng dẫn trải nghiệm "Giải quyết tranh chấp trực tuyến cho doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển thương mại điện tử"

Hướng dẫn trải nghiệm "Giải quyết tranh chấp trực tuyến cho doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển thương mại điện tử"

Hướng dẫn trải nghiệm giải quyết tranh chấp trực tuyến cho doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển thương mại điện tử là một phần thuộc dự án "Thúc đẩy giải quyết tranh chấp trực tuyến trong Thương mại điện tử nhằm bảo vệ người tiêu dùng” do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức.
19 Tháng 6, 2021
Download
Khoá học trực tuyến Luật Đầu tư 2020 - Một số cập nhật mới và lưu ý cho doanh nghiệp

Khoá học trực tuyến Luật Đầu tư 2020 - Một số cập nhật mới và lưu ý cho doanh nghiệp

Luật Đầu tư 2020 ban hành có hiệu lực vào năm 2021 mang nhiều ý nghĩa và tác động lớn đối với hoạt động của doanh nghiệp. Với mục tiêu tạo điều kiện giải đáp những vướng mắc, cập nhập và hướng dẫn thông tin về Luật Đầu tư 2020, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập Quốc tế (CIIS) tổ chức khóa học trực tuyến: "Luật Đầu tư 2020 - Một số cập nhật mới và các lưu ý cho doanh nghiệp"
10 Tháng 6, 2021
TP. Hồ Chí Minh
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI