Thống kê hoạt động giải quyết tranh chấp tại VIAC (1993 - 2022)

 

1. Số vụ tranh chấp tại VIAC (1993 – 2022)

Số vụ tranh chấp VIAC tiếp nhận hàng năm duy trì xu hướng tăng. Đặc biệt xu hướng tăng trưởng rõ rệt được ghi nhận trong giai đoạn 2011 đến nay, cũng là khoảng thời gian Luật Trọng tài Thương mại 2010 có hiệu lực.

Trong giai đoạn từ năm 1993 – 2002, số vụ tranh chấp có ít nhất một bên là FDI chiếm 35.95%, tranh chấp trong nước (không có yếu tố FDI) chiếm 39.99% và tranh chấp có yếu tố nước ngoài chiếm 24,04%.

Biểu đồ Số vụ tranh chấp VIAC tiếp nhận giai đoạn 1993 - 2022

 

Biểu đồ Tính chất các bên tranh chấp (trong nước/quốc tế) tại VIAC (1993 - 2022)

Biểu đồ Tính chất các bên tranh chấp tại VIAC (1993 - 2022)

Biểu đồ Thống kê tranh chấp có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (2012 - 2022)

2. Quốc tịch các bên tranh chấp tại VIAC

Thống kê tại VIAC ghi nhận các bên tranh chấp đến từ 61/64 tỉnh, thành phố tại Việt

Nam, dẫn đầu là các bên có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Biểu đồ Nhóm 10 tỉnh thành có các bên tranh chấp cao nhất tại VIAC

Theo thống kê tại VIAC, các bên tranh chấp đến từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, Trong đó, các bên tranh chấp chủ yếu đến từ các quốc gia thuộc Châu Á (68,9%), Châu Âu (17,4%) và Châu Mỹ (9,3%).

Bản đồ quốc tịch các bên tranh chấp tại VIAC

Nhóm 10 quốc tịch các bên tranh chấp tại VIAC

3. Lĩnh vực tranh chấp

Về lĩnh vực tranh chấp, mua bán hàng hóa chiếm phần lớn các vụ tranh chấp hơn 40%, tiếp đến là lĩnh vực Xây dựng với 18,1% số vụ tranh chấp tại VIAC. Trong đó, lĩnh vực Bảo hiểm chiếm 8,3%, Tài chính chiếm 3,1%, Mua bán & sáp nhập 3,1%, Hợp tác kinh doanh chiếm 4,2%, bất động sản 2,2%, Logistic 2,2%...

Lĩnh vực tranh chấp tại VIAC

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI