...

2021 VIAC's ARBITRATION SERIES - Chuỗi hội thảo trực tuyến về Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại năm 2021

22 Tháng 12, 2020
 
Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, luật sư và nhiều người quan tâm khác cập nhật đa dạng các thông tin xoay quanh chủ đề giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các vấn đề liên quan, trong thời gian tới Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) triển khai chuỗi Hội thảo trực tuyến về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài thương mại năm 2021. Chuỗi hoạt động hứa hẹn sẽ mở ra diễn đàn thông tin đa chiều, thực tiễn cùng cơ hội trao đổi, thảo luận trực tiếp cùng các diễn giả trong nước và quốc tế là chuyên gia uy tín với chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực nói trên.
 
   
Chủ đề 01: Những cân nhắc khi lựa chọn trọng tài viên trong thủ tục trọng tài – Từ góc nhìn thực tiễn trọng tài Việt Nam và nước ngoài (Xem tại đây)   Chủ đề 02: Điều khoản giải quyết tranh chấp đa tầng (Multi-tiered dispute resolution clause) – Các vấn đề thực tiễn và các phương án xử lý (Xem tại đây)
     
   
Chủ đề 03: Quản lý và giải quyết các tranh chấp nội bộ công ty & trong mua bán sáp nhập doanh nghiệp – Các kinh nghiệm từ thực tiễn tranh chấp (Xem tại đây)   Chủ đề 04: Bàn về lựa chọn địa điểm trọng tài đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam – Kinh nghiệm thực tiễn tại VIAC và SIAC (Xem tại đây)
     
   
Chủ đề 05: Vấn đề lãi suất trong vụ kiện trọng tài thương mại – Thảo luận về các cách thức giải thích pháp luật áp dụng cho việc tính lãi trong thực tiễn giải quyết tranh chấp tại VIAC (Xem tại đây)   Chủ đề 06: Chi phí trong thủ tục trọng tài thương mại và vấn đề bồi hoàn chi phí pháp lý, chi phí luật sư tại Việt Nam – Một số thực tiễn về chiến lược chi phí cho vụ kiện trọng tài (Xem tại đây)
     
    
Chủ đề 07: Avoiding pathological arbitration agreements - Dos and Don'ts in drafting process (Xem tại đây)    

Tin liên quan

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI