THƯ VIỆN

Ấn phẩm điện tử

Bài học từ mùa dịch Covid-19 và quá trình phục hồi của thị trường | Tháng 6 - 2020

Bài học từ mùa dịch Covid-19 và quá trình phục hồi của thị trường | Tháng 6 - 2020

Tiếp nối ấn phẩm điện tử lần thứ nhất được phát hành ngày 22/04/2020 với chủ đề :Covid-19: Nhận định thị trường - pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp", ấn phẩm lần này được tiếp tục tập trung vào việc khai thác, bình luận các vấn đề pháp lý gắn với nhận định thị trường; từ đó đưa đến cho doanh nghiệp những kinh nghiệm, lưu ý thiết thực trong tiến trình khôi phục lại tình trạng ổn định như ban đầu.

13 Tháng 7, 2020
Download
Covid-19: Nhận định thị trường - pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp | Tháng 4 - 2020

Covid-19: Nhận định thị trường - pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp | Tháng 4 - 2020

Cùng chung tinh thần với Chính phủ trong hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm của các chuyên gia là Trọng tài viên của VIAC, đã biên soạn ấn phẩm điện tử "Covid-19: Nhận định thị trường - pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp" với hy vọng có thể đem đến một góc nhìn khách quan, hữu ích cho doanh nghiệp; từ đó, phần nào chia sẻ các áp lực đang hiện hữu, góp phần giúp doanh nghiệp có định hướng đúng để vượt qua thử thách hiện tại và sớm phục hồi khi đại dịch được khống chế.

13 Tháng 7, 2020
Download
Hướng dẫn của ICCA về Diễn giải Công ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán

Hướng dẫn của ICCA về Diễn giải Công ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán

Mục đích của Hướng dẫn này là đưa ra những giải thích đơn giản về mục tiêu của Công ước, và cách giải thích nội dung Công ước theo thông lệ quốc tế tốt nhất trong năm mươi năm đầu tiên kể từ khi công ước ra đời.

13 Tháng 7, 2020
Download
Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải của Tòa án nhân dân tối cao

Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải của Tòa án nhân dân tối cao

Cuốn sổ tay này là kết quả của sự kết hợp giữa cách tiếp cận của chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm trong việc thực thi Công ước New York 1958 và các Thẩm phán trong nước có nhiều kinh nghiệm giải quyết các việc liên quan đến trọng tài để đảm bảo các thông tin được nhìn nhận đa chiều và giúp độc giả có cách nhìn hoàn chỉnh hơn về các quy định của pháp luật liên quan. 

13 Tháng 7, 2021
Download
BẢN TIN 2017 - VIAC cùng doanh nghiệp ra biển lớn

BẢN TIN 2017 - VIAC cùng doanh nghiệp ra biển lớn

Tiếp tục giữ vững các hoạt động hiệu quả của năm 2015, VIAC bắt đầu năm 2016 với các kế hoạch lớn và một quyết tâm mạnh mẽ trong việc quảng bá rộng rãi phương thức trọng tài thương mại, góp phần khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, đồng thời không ngừng đổi mới bản thân để cung cấp dịch vụ trọng tài và hòa giải thương mại tốt hơn

24 Tháng 9, 2020
Download
  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI