...

Khát vọng - Thách thức để nước ta trở thành nước công nghiệp tiên tiến sau 25 năm

08 Tháng 6, 2021

Khát vọng

Đại Hội Đảng lần thứ 13 khẳng định khát vọng của cả dân tộc phấn đấu vươn lên trở thành nước công nghiệp tiên tiến sau 25 năm. Cụ thể là:

 • Đến năm 2025: Là quốc gia đang phát triển có công nghiệp theo hướng  hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.
 • Đến năm 2030: Trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, đạt mức thu nhập trung bình cao.
 • Đến năm 2425: Là quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Những mục tiêu này khẳng định toàn Đảng, toàn dân quyết tâm phát triển đất nước với tốc độ nhanh nhất với khát vọng vươn lên mạnh mẽ nhất.

Thách thức

WB phân loại các quốc gia dựa trên GNI (thu nhập quốc dân) bình quân đầu người theo 4 nhóm gồm:

 • Các nước có thu nhập thấp (1.035 USD trở xuống), 
 • Các nước có thu nhập trung bình thấp (1.036 – 4.045 USD), 
 • Các nước có thu nhập trung bình cao (4.046 – 12.535 USD) 
 • Các nước có thu nhập cao (hơn 12.535 USD).

Theo cách tính này, thu nhập của Việt Nam năm 2020 là 2570 USD, được xếp vào nhóm có thu nhập trung bình thấp.

So sánh trong khu vực:

 • Indonesia: 4.050 USD (2021)
 • Thái Lan: 7.021 USD (2021)
 • Malaysia: 11.414 USD (2021)
 • Brunei: 36.609 USD (2019)
 • Singapore: 65.233 USD (2019)

Nếu Việt Nam muốn vượt qua mức thu nhập trung bình thấp (4.045 USD) vào năm 2025 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm phải đạt 10%/năm liên tục (từ 2.570 USD lên 4.138 USD)

Thử so sánh:

 • Muốn đuổi kịp Thái Lan (7.021 USD) vào năm 2025 (sau 5 năm) thì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của nước ta phải đạt 35% năm.
 • Muốn đuổi kịp Malaysia (11.414 USD) vào năm 2030 (sau 10 năm) thì tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm phải đạt 30% năm.

Đó là những thách thức to lớn khi mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm vửa qua chưa bao giờ đạt được 8%/năm. Tuy nhiên, không phải là không vượt qua được.

TS Nguyễn Tuấn Hoa, Trọng tài viên VIAC

*Bài viết này chỉ thể hiện những ý kiến và quan điểm của chuyên gia độc lập và không có bất kỳ mối liên hệ hay có mục đích nhằm thể hiện ý kiến, quan điểm của VIAC hay cơ quan, tổ chức nào.

Tin liên quan

 • VCCI
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thương
  Trường Đại Học Luật
  VCCI