[Hà Nội] Hội thảo trao đổi kiến thức, kỹ năng hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế tại Hà Nội

29 Tháng 10, 2019
Thời gian: 23/05/2019
Địa điểm: Thành phố
Đăng ký tham dự: 08:00-16:35

Thực hiện Kế hoạch năm 2019 triển khai Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020" ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư, nhằm cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng hành nghề luật sư liên quan đến hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ luật sư, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo tại Hà Nội trao đổi kiến thức, kỹ năng hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế (tập trung vào lĩnh vực hòa giải thương mại; mua bán, sáp nhập doanh nghiệp...).

Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 5 năm 2019.

Địa điểm: Nhà khách Trung ương, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

Cục bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp trân trọng kính mời quý vị tham dự Hội thảo và đăng ký tham dự trước ngày 17/5/2019 theo số điện thoại 024.6273.9505 (Oanh) hoặc email oanhdtk@moj.gov.vn.

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Buổi sáng

08:00 - 08:30

Đăng ký đại biểu

 

08:30 - 08:35

Phát biểu khai mạc

Đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp

08:35 - 09:35

Một số vấn đề về hòa giải thương mại

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), Hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải liên kết Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông (MHJMC) và Trung tâm Hòa giải quốc tế Nhật Bản (JIMC Kyoto)  

09:35 - 10:00

Trao đổi, thảo luận

Diễn giả và các đại biểu tham dự

10:00 - 10:15

Nghỉ giải lao

 

10:15 - 11:30

Một số vấn đề về hòa giải thương mại (tiếp)

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), Hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải liên kết Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông (MHJMC) và Trung tâm Hòa giải quốc tế Nhật Bản (JIMC Kyoto) 

11:30 - 13:30

Nghỉ trưa

 

Buổi chiều

13:30 - 14:00

Đăng ký đại biểu

 

14:00 - 14:45

Một số vấn đề về M&A

LS. Lê Nết, Giám đốc Công ty luật TNHH LNT & Partners

14:45 - 15:15

Trao đổi, thảo luận

Diễn giả và các đại biểu tham dự

15:15 - 15:30

Nghỉ giải lao

 

15:30 - 16:30

Một số vấn đề về M&A (tiếp)

LS. Lê Nết, Giám đốc Công ty luật TNHH LNT & Partners

16:30 - 16:35

Phát biểu bế mạc

Đại diện Lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp

Tin liên quan

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp